Navigácia ZŠ

 • 29. 8. 2018

  Vážení rodičia,

  Vaše dieťa môže navštevovať školský klub detí na základe žiadosti o prijatie do ŠKDprihlášky do ŠKD. Obe tlačivá nájdete na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí-Informácie-Tlačivá do ŠKD. Vyplnené ich odovzdajte triednej vychovávateľke/triednemu vychovávateľovi do 7. 9. 2018. Deti, ktoré navštevovali ŠKD v minulom školskom, roku odovzdajú len prihlášku do ŠKD.

 • Oznam pre prvákov

  V pondelok (3.9.2018) majú prísť žiaci 1. ročníka do školy aj so školskými aktovkami. Prvý deň bude zoznamovací a v škole zotrvajú do 10,00 hod. Po 10,00 si ich rodičia môžu vyzdvihnúť v triedach.

  O 16,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy rodičov a učiteľov 1.ročníka.

 • 17. 8. 2018 Milí rodičia, 
  kliknutím na odkaz si môžete stiahnúť pomôcky pre budúcich prvákov. 
  Pomôcky pre prvákov
 • 17. 8. 2018

  Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) navštívili Galériu mesta Bratislavy v tomto školskom roku ešte raz. Cieľom ich návštevy v stredu 30. mája 2018 bolo podkrovie Mirbachovho paláca. V nezvyčajných priestoroch čakala na nich výstava Oľgy Paštékovej s názvom Ako sa do hory volá?

              V jej obrazoch s neobyčajnou atmosférou sa odráža láska k prírode a rezonuje spolužitie človeka so zvieratami. Diela autorky namaľované na lepenkových latách visia v priestore na drevených trámoch z 18. storočia. Už to samo osebe vytvára zvláštnu atmosféru. Umocňoval ju aj rozhovor lektora Vladislava Malasta s deťmi. Aby si mohli naplno vychutnať tajomnosť chvíle, sedeli pri rozhovore na zemi v tme. V tme máme iné pocity, inak vnímame skutočnosť. Môžeme mať pocit ohrozenia, nebezpečenstva, neistoty, strašidelnosti. V svetle sa vieme orientovať. Tma má však i svoje kladné stránky – rozvíjame svoju predstavivosť, môžeme sa ukryť, zaspať, tma podnecuje našu zvedavosť, pociťujeme vzrušenie. Aj tma môže byť pekná. V rozhovore deti rozprávali svoje zážitky. Samko si spomenul na svietiacu tortu na oslave svojich narodenín, Rebeke sa páčila Noc v škole, Riško takmer spadol z poschodovej postele v škole v prírode.

              Po úvodnom rozhovore si deti pozreli obrazy Oľgy Paštékovej. Ako inak, v tme, len s použitím bateriek. Autorkine diela zobrazujú časti lesa, v ktorých žijú zvieratá – vlk, líška, medveď, rys, orol. Najprv vytvorila základ, lesné pozadie. Doň potom vložila siluetu zvierat. Klasická maľba ustúpila technike fŕkania, striekania, stekania farieb. O maliarkinej tvorbe sa deti porozprávali s lektorom. Bola to pre nich nová skúsenosť, nové pocity. Zvuk spadnutej ceruzky, ako keby boli naozaj v lese, namaľované zvieratá boli trochu strašidelné, intenzívne vnímali pocit objavovania. Niektoré deti už mali skúsenosť z tmavého lesa, napríklad Filip bol s otcom na poľovačke, iné deti zažili strašenie v tábore. Ako sa orientujeme v tmavom lese? Podľa hviezd, zvuku vody, hmatu, vône.

               V ďalšej aktivite si deti vyberali z vrecúška rôzne predmety a podľa hmatu mali zistiť, čo je to: granátové jablko, roztrhnutá makovica, drievko, gaštan, kokos, žaluď. Nakoniec sa zahrali na spisovateľov. Dostali za úlohu napísať prvé stránky knihy s názvom Tajomná prítomnosť lesa. Čo treba urobiť pre to, aby si ju čitateľ celú prečítal? Ísť do lesa, zažiť tam niečo pekné, upútať ho začiatkom príbehu. Deti mali napísať tri prvé vety, ktoré vtiahnu čitateľa do atmosféry tajomného lesa. Väčšina stavila na prvok strašidelnosti.

              Na záver naplno uplatnili svoju fantáziu v tvorivom ateliéri. Podľa presnej receptúry a pod dohľadom lektorky si vyrobili sliz a vytvorili ním originálne kresby.

                                                             Marcela Duchková  Tajomná prítomnosť lesa - Obrázok 1
 • 16. 7. 2018

  Určite poznáte povesť o Rybom kráľovi, ktorú vo svojich bratislavských povestiach spracovala spisovateľka Mária Ďuríčková. Je to príbeh o posolstve, ktoré odkázal bratislavským rybárom vládca Dunaja Rybí kráľ: môžu loviť ryby kedykoľvek, len nie na Štedrý deň. Lebo vtedy sa Dunaj prevracia na druhý bok a v takom čase je loviť zakázané. Bratislavskí rybári statočne dodržiavali tento odkaz. Lenže stalo sa, že raz pred Vianocami navštívila Bratislavu Mária Terézia. Priamo na Štedrý deň museli ísť nachytať ryby pre panovníčku. Vybrali sa rybári na lov a člny sa im od množstva rýb prehýbali. Keď ich chceli odviezť na breh, zjavil sa Rybí kráľ. Rozvlnil sa Dunaj a rybárov zmietlo pod hladinu. Zachránil sa iba Jankto. Mária Terézia, ale i rodiny rybárov mali smutné Vianoce. A aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo, vydala prísny zákaz, že na Štedrý deň sa nesmú loviť ryby.

              Výstava Hop! Pop Up vychádzala z tohto príbehu. Autorky výstavy Ingrid Abrahamfyová a Ladislava Repková použili 3D pop up prvky – predstavili knihu v trojrozmernej podobe. V jednotlivých miestnostiach ste si mohli prečítať príbeh o Rybom kráľovi, našli ste Rybieho kráľa v nadživotnej veľkosti, krajinu pop up prvkov i priestor na pohyb a zábavu.

              Cieľom výstavy bolo oboznámiť návštevníkov Bibiany s technikou pop up kníh a umožniť vyskúšať si, aspoň v jednoduchej podobe, ako sa niektoré prvky vyrábajú.

                                                 Marcela Duchková

  Rybí kráľ alebo HOP! POP UP - Obrázok 1
 • 16. 7. 2018

  Galéria mesta Bratislavy organizuje pre deti všetkých vekových kategórií vzdelávacie programy a zážitkové aktivity. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) navštívili tento kultúrny stánok dvakrát. 17. januára 2018 si v Pálffyho paláci v sprievode skúseného lektora Vladislava Malasta pozreli výstavu o diele výtvarníka Adama Friedricha Oesera. Tento nemecký umelec žil v rovnakom období ako hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Deti si pozreli obrazy, ktoré namaľoval A. F. Oeser, a rozprávali sa o kultúre a atmosfére 18. storočia. Po rozhovore dostali za úlohu vylúštiť krížovku. Odpovede hľadali vo vystavených obrazoch. Tajnička v krížovke odhalila slovo parochňa.

  Toto slovo bolo kľúčom k tvorivému ateliéru s lektorkou Monikou Mikyškovou. Deti si pozreli tri portréty s parochňami. Parochne poznali ľudia už v staroveku. Do Európy sa dostali v 15. storočí zásluhou francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. V starovekom Ríme vyrábali parochne z trávových vlákien. Neskôr na ich výrobu používali konské vlasy alebo kozie chlpy, v Holandsku  ženské vlasy. Koncom 18. storočia začala móda parochní upadať. Zachovali sa len pri niektorých profesiách, ako sú lekári, sudcovia. Dnes sa pri ich nosení uplatňuje medicínske hľadisko. V tvorivom ateliéri si deti vytvorili vlastné parochne a vyskúšali si ich. Veľmi sa im páčili.

                                                             Marcela Duchková


  Možno príde Mozart - Obrázok 1
 • 16. 7. 2018 Pred nástupom do MHD ťažkú úlohu nám dali vychošky dnes,
  porozmýšlať, čo všetko znamená les.
  Podľa indícií od Mareka sme to vedeli všetci ,
  na Železnej studničke sme si  overili lesy
  a s dendrologičkou sme listy sledovali všetci.
  Odmenou nám nebola sladkosť žiadna,
  ale zábava na preliezkach riadna....
  M. Tomašovičová
 • 8. 7. 2018

  Kniha DIEROŽRÚT ako scénické laboratórium

   

               V Bibiane pripravili pre deti zaujímavý projekt – Izbu čítania. Je to nový experimentálny prístup zameraný na podnecovanie a rozvoj hĺbavého čítania u detí. Autorkami projektu sú Timotea Vráblová a Mária Bačová. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) ju navštívili 18. mája 2018.

              Zoznámili sa tu s dierožrútmi – malými bytosťami, ktoré dostali  svoje meno  preto, lebo žerú veľa dier. Sú to zberatelia a hltači dier. Jedením sa im vyvinuli veľké papuľky. Dierožrút je hladoš. Ráno je hladný a okamžite si musí naplniť bruško dierami. V domčeku dierožrúta to vyzerá veľmi zvláštne: všade sú diery – v oknách, na streche, v kozube, v parketách. Dierožrút urobí všetko preto, aby zjedol dieru. Police padajú, lebo vyje dieru po klincoch.

              Knižné laboratórium je založené na fantázii. Predstavujem si to, čo čítam. Postupne budú pribúdať ďalšie diely tohto projektu. Už v júni sa predstavila druhá časť – Záhada hradného pokladu.

   

                                     Marcela Duchková  Kniha Dierožrút - Obrázok 1
 • 8. 7. 2018

  IZMY A IZBY

   

              V tomto školskom roku pripravila Bibiana niekoľko zaujímavých výstav. Jednou z nich bola aj výstava IZMY a IZBY. Na výstave sa prezentovali hlavné výtvarné smery konca 19. a začiatku 20. storočia – impresionizmus, kubizmus, expresionizmus, surrealizmus. 14. februára 2018 ju navštívili aj deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B). V tvorivej dielni Autoportrét si vyskladali vlastný portrét. Vychádzali pritom z kubizmu. Tento smer využíval najmä geometrické tvary, výrazné farby, veľké priestorové línie. Najvýraznejšími predstaviteľmi kubizmu boli George Braque a Pablo Picasso.

                                                             Marcela Duchková


  IZMY a IZBY - Obrázok 1
 • 8. 7. 2018

  Aj BIBIANA čítala deťom

   

              Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom organizuje od roku 2011 aktivity, na ktorých známe osobnosti kultúrneho a spoločenského života čítajú deťom na celom Slovensku. Cieľom je prehĺbiť komunikáciu medzi deťmi a dospelými prostredníctvom kníh a čítania.

              V rámci Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike sa v pondelok 4. júna 2018 v Bibiane uskutočnilo podujatie Bibiana číta deťom. Zúčastnili sa na ňom aj deti V. a VIII. oddelenia ŠKD (3. A a 4. B).

              Herečka Zuzana Kronerová, pre ktorú je čítanie zábava, čítala deťom z knihy Gabriely Futovej Naša mama je bosorka. Herečka a speváčka Sisa Michalidesová nahrala pre deti CD Veľkí herci spievajú malým deťom. Zahrala deťom na zobcovej flaute veselé pesničky. Spisovateľa Jána Uličianskeho poznajú deti 4. B najmä z časopisu Slniečko, pre ktoré píše príbehy o pánovi Áčikovi. Deťom rozprával o svojom kocúrikovi Leonardovi, ktorý dostal angínu. Tému šikanovania opísal Roman Brat v knihe Môj anjel sa vie biť. Hlavný hrdina Oskar v nej rozpráva svojmu anjelovi každodenné príhody. Hosťom podujatia bol aj Michal Luciak, poradca prezidenta Andreja Kisku. Čítal z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná. Čitateľský „maratón“ ukončil slovenský herec žijúci v Prahe Richard Trsťan. Zaspomínal si na obdobie nakrúcania filmu Mach, Šebestová a čarovné slúchadlo. O známych nezbedníkoch čítal deťom v origináli, čiže v češtine.

              Zakladateľka OZ Celé Slovensko číta deťom, dramaturgička Viera Kučerová je neúnavnou propagátorkou detského čítania. Vďaka tomuto projektu sa počas jeho existencie uskutočnili stovky podujatí na celom Slovensku. Sú dôkazom toho, že to najlepšie, čo môžu dospelí darovať deťom, je čas, ktorý im venujú, napríklad aj čítaním.

              Fotografie z podujatia si môžete pozrieť aj na webovej stránke Bibiany a projektu Celé Slovensko číta deťom.

                                                             Marcela Duchková


  Aj Bibiana čítala deťom - Obrázok 1
 • Letná prázdninová činnosť 3.7.2018

  Do galérie Letná prázdninová činnosť 3.7.2018 boli pridané fotografie.

 • Letná prázdninová činnosť 2.7.2018

  Do galérie Letná prázdninová činnosť 2.7.2018 boli pridané fotografie.

 • Komparo 4. ročníky 2018

  V celoslovenskej súťaži Komparo skončili naši štvrtáci medzi 25% najlepších škôl z celého Slovenska. Riešili testy zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy a všeobecných štúdijných predpokladov. Gratulujeme!

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • 3. 7. 2018

  Úradné hodiny kancelárie školy počas mesiaca júl 2018 (každá streda od 9.00 - 12.00) budú vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove len na telefónnej linke 0915 724 351.  

 • ŠvP 2018 - I. turnus I. stupeň

  Do galérie ŠvP 2018 - I. turnus I. stupeň boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria