Navigácia ZŠ

2% daneVážení rodičia a priatelia našej školy,

 

 

dovoľte, aby sme Vás oslovili v mene nášho občianskeho združenia, ktoré pôsobí na Základnej škole M. R. Štefánika už od roku 1998. Občianske združenie v zmysle svojich platných stanov pomáha základnej aj materskej škole hlavne v týchto oblastiach:

 

 • podpora záujmov detí základnej aj materskej školy,

 • podpora vzdelávacích aktivít žiakov školy (školské pomôcky),

 • zlepšovanie materiálneho zabezpečenia školy (zariadenie tried, šatní),

 • spolupodieľanie sa pri organizovaní kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií školy (súťaže, exkurzie, návšteva divadelných a filmových predstavení, plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode a pod.).

 

Využite možnosť podporiť naše občianske združenie poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Vami poukázané finančné prostriedky môžu tak byť použité omnoho adresnejšie na konkrétne účely v prospech našich detí. Tak ako v minulosti, kedy sme z 2% od vás mohli pomôcť obnoviť chodby a šatne materskej aj základnej školy, zrenovovať počítačové učebne, prispieť na dopravu detí na akcie školy, ich odmeny či pomôcky.

 

Ak sa rozhodnete poukázať nám časť svojich daní, postup je veľmi jednoduchý. Nájdete ho v prílohe tohto listu, a tiež aj dokumenty potrebné k jej darovaniu. Viac informácií o našom združení a jeho činnosti získate na stránkach zsgrosslingova.sk, informácie o darovaní 2% z daní na http://rozhodni.sk/ alebo na konci tejto stránky. Svoje prípadné otázky nám píšte na jozsa@chello.sk alebo zanechalova@gmail.com.

 

V mene všetkých žiakov školy a pedagógov Vám vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a darované finančné prostriedky.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Renata Józsová, predsedníčka Združenia rodičov

 

Mgr. Mária Hronská,  riaditeľka školy

 

 

Návod si môžete prečítať po kliknutí na jeden z bodov nižšie, ktorý sa Vás týka.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Grösslingová 48, 81109 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30869609
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Grösslingová 48, 81109 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30869609
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria