Navigácia ZŠ

Záujmové útvary

2017/2018

ZÁUJMOVÉ   ÚTVARY  ŠKOLSKÝ   ROK   2017/2018

 

Krúžky školy – hradené vzdelávacími poukazmi:

 

 Názov útvaru

  Meno vedúceho

útvaru

Ročník

Deň/Čas

Krúžok slovenského jazyka

Mgr. Liptáková

9.

Pondelok: 14,00

Krúžok „Divadielko“

Mgr. Hostová

5. - 9.

Streda: 14,00

Anglická gramatika

Mgr. Mojžitová

5. – 9.

Pondelok: 13,30

Zábavná nemčina

Mgr. Mojžitová

5. – 9.

Streda: 13,30

Krúžok estetiky

Mgr. Kopálová

4. – 6.

Streda: 13,00

Pohybové hry

Mgr. Vičanová

2.

Pondelok: 13,40

Matematický krúžok

Mgr. Chytilová

9.

Streda: 14,00

Loptové hry

Ing. Hatalová

5. – 9.

Utorok: 14,00

Floorbal

Mgr. Kelemen

4.

Streda: 14,40

Floorbal

Mgr. Kelemen

5. - 6.

Pondelok: 14,40

Floorbal

Mgr. Kelemen

3.

Streda: 14,40

Krúžok BIO olympiády

Mgr. Brunovská

5.

Streda: 14,00

Športové hry

Mgr. Macho

1.

Streda: 13,30

 

Konverzácia v ANJ

Mgr. Poghosian

5. – 9.

Piatok: 14,00

Počítačko

Mgr. Petrunčíková

3.

Utorok 13.30

Tvorivá dielnička

PaedDr. Kaščáková

3.

Pondelok: 14,00

Počítačko

Mgr. Macho

2. 

Piatok 13,30

 

 

Krúžky iných organizácií – platené:

 

Názov útvaru

 

Meno vedúceho útvaru

Ročník

Deň/Čas

Veda nás baví

 

 

2. – 4.

Štvrtok:

14,00 – 15,00

Športový krúžok

     „FitKids“

 

1. – 4.

Utorok:

15,00 – 16,00

Štvrtok:

15,00 – 16,00 MŠ

16,00-17,00 ZŠ

Škola karate Okinavan

 

p. Debrecký

1. – 9.

Pondelok:

15,30 – 16,30

Štvrtok:

15,30 – 16,30

 

Počítačová animácia

p. Held

2.-7.

Pondelok- štvrtok:

/okrem stredy/

15,00 – 17,00

www.hemisfera.sk

Kurz anglického jazyka – jazyková

škola CLASS

p.Wienk

1.-4.

2 x v týždni

/termín bude spresnený/

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria