• Rozlúčka predškolákov

   22.08.2020 10:54

   Nastal čas lúčenia, pri ktorom si deti spolu s pani učiteľkami pospomínali na čas strávený v materskej škole. Rozveselili sa pesničkami, básničkami, tancom a nechýbali ani darčeky na pamiatku.


    

   Milé deti, prajeme Vám, aby sa váš život naplnil novými zážitkami, skúsenosťami a radosťou heart

    

   Trochu mi je smutno, trochu veselo,
   trochu mi je smelo, trochu nesmelo.
   Chvíľu budem taký, ryba ani rak,
   už nie malý škôlkar a ešte nie žiak.

  • Karneval

   21.03.2020 22:36

   Aj pre Grösslingáčikov je fašiangové obdobie  synonymom zábavy a veselosti.
   Deti si v priebehu týždňa,  formou prezentácií, diskusných kruhov a prostredníctvom
   kreatívnych dielničiek obohatili poznanie a predstavy o fašiangové tradície.

    

   V utorok, 25. februára,  prišli všetky deti do materskej školy v maskách, ktoré si pripravili
   v spolupráci s rodičmi. Materská škola  sa vzápätí zmenila na farebnú rozprávku,
   plnú najkrajších a  najfantastickejších bytostí. 

   Tvorivosť, manuálne zručnosti a jemnú motoriku si rozvíjali pri výrobe fašiangových ozdôb a masiek. Triedy sa rozozvučali karnevalovými piesňami a tancom.


    

  • Priniesli sme si zlato

   04.05.2020 17:29
   Na zimnom štadióne HC Petržalka, od 10. do 14. februára, sa  Grösslingáči učili  prirodzene  pohybovať  na ľade. Prekonávali strach z kĺzavého pohybu.   Zvyšovali si  odolnosť  intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených indoorových (štadión, šatňa, cesta autobusom) a  outdoorových podmienkach (cesta na štadión a späť s naloženým ruksakom). A vzhľadom na dobrodružne ladené činnosti a s istou mierou rizika si rozvíjali  pozitívne morálno – vôľové vlastnosti.
   Zdokonaľovali sa v sebaobslužných činnostiach pri obliekaní a vyzliekaní zimného športového oblečenia, ako aj pri obúvaní a vyzúvaní korčúľ. Počas cesty na zimný štadión dodržiavali pravidlá cestnej premávky a dbali na vlastnú i bezpečnosť kamarátov. A v neposlednom rade si rozvíjali pozitívny vzťah k športu.      

   https://www.zsgrosslingova.sk/a/fotogaleria-ms#

    

  • Antonio Vivaldi Štyri ročné obdobia

   21.03.2020 22:54
   4. februára si Grösslingáči  v podaní sláčikového kvarteta vypočuli,  
   v triede sovičiek,  hudobný program, v ktorom odzneli skladby
   Antonia Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
   Deti sa mali možnosť interaktívne zapojiť do diania príbehu.
   Prostredníctvom jemnej paródie na tradičnú "voľbu miss" si cibrili schopnosť hudobnej percepcie a navyše si zvolili spomedzi rôznych častí melódií zo známeho diela  tú najkrajšiu.

    
  • S včelárom Jožkom v Bibiane

   21.03.2020 22:53

   Nestretli ste ešte včelára Jožka, ktorý sa staral o osamelý roj včiel?

          

   22. januára v Bibiane, deti  z triedy sovičiek, mali príležitosť zoznámiť sa s Jožkom, ktorý zistil aké je dôležité začať od seba, ak túžime, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu.
    
   https://www.facebook.com/BIBIANA-dom-umenia-pre-deti-254526399731/?ref=bookmarks

   Inscenované čítanie, z knihy Včelár Jožko od Simony Čechovej v podaní mladých hercov a ich  kultivovaný slovný prejav s dôrazom na krásu slovenského jazyka, zaujalo Grösslingáčikov tak,
   že sa rozhodli zhmotniť svoje zážitky.


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482