• Otvorená hodina z angličtiny

   22.08.2019 15:27

   Rodičov detí, ktoré navštevujú angličtinu Helen Doron a ktorá sa uskutoční v piatok 21.6., srdečne pozývame na otvorenú hodinu.

   Príďte sa pozrieť, čo všetko sa Vaše  deti naučilismiley

   Motýle, Sovy a Kačičky od 14.50 – 15.20 hod.

   Myšky od 15.30 – 16.00 hod.

    

    

  • NÁVRH VZN BRATISLAVA - STARÉ MESTO

   10.06.2019 12:49

   Na stránke Starého Mesto pribudlo Všeobecne záväzné nariadenie  o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania", ktoré môžete pripomienkovať do 25.06.2019
   https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679
   Vseobecne_zavazne_nariadenia.pdf

    

  • Výlet

   23.08.2019 14:06

   Milí rodičia,
   chystáme sa na zážitkovo-náučnú exkurziu s fundovaným sprievodcom do včelárskej záhrady v Smoleniciach, kde sa deti  dozvedia zaujímavosti o včelách, ich živote a včelích produktoch, s ochutnávkou medu. Okrem sladkej ochutnávky medov nás čaká zážitková prechádzka po včelárskej záhrade. Zoznámime sa s množstvom kvetov a rastlinami súvisiacimi s včelárstvom. Pozrieme si viaceré umelecko-náučné exponáty v malebnej prírode. Nahliadneme do práce včelára a do života v úli.

   Nezabudnite podpísať vo vašej triede informovaný súhlas. Deťom do ruksaku zabaľte čistú vodu (nie krabicový džúsik). Môžete im pridať drobnú sladkosť al. nakrájané ovocie. Desiatu nám zabalia pani kuchárky. Obedovať budeme v MŠ.

   Dátum odchodu: 6. jún

   Čas odchodu: 8.00 h,  zastávka Twin City

   Miesto stretnutia: v MŠ do 7.30 h

   Predpokladaný návrat do MŠ: 13.00 h
   Tešíme sayes

    

  • Spoločné fotografovanie

   22.05.2019 07:37
   29.mája o 11.00 h zrealizujeme spoločné fotografovanie.
  • Najkrajší deň v roku - Deň detí je tu!

   22.08.2019 15:28

   Pozývame všetkých Grösslingáčikov
     na oslavu
   Medzinárodného dňa detí v piatok 31.mája v dopoludňajších hodinách. Deň detí oslávime spoločne stráveným časom pri tanci a súťažiach, ktoré pre Vás pripravujú naše pani učiteľky.

   Najväčšou odmenou pre všetkých bude spokojný úsmev na detskej tvárismiley

   Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku už v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54. krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou a vzdelaním.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482