• Rodičia čítajú deťom

   22.08.2019 16:03
   Pupo a Fazuľka sú úplne obyčajní škôlkari. Pupo nosí okuliare, má guľaté bruško a často sa bojí. Fazuľka je zase malá, hanblivá a rada trucuje. A predsa sú obaja skvelé deti – tak ako aj ty! Ich príbehy ti ukážu, ako sa popasovať s každodennými problémami, ako získať zdravé sebavedomie a ako sa tešiť z toho, že sme rôzni – veď práve vďaka tomu je každý z nás skvelý a jedinečný.

   Milí Grösslingáči,
   zaujali Vás Pupo a Fazuľka? 11. a 12. apríla príde k nám do MŠ autorka Hanka Lasicová a prečíta najkrajšie úryvky z rovnomennej knihy.
   Tešíme sayes a ďakujeme!

  • Mám básničku na jazýčku

   22.08.2019 15:59
   Pozývame Grösslingáčikov na recitačnú súťaž v umeleckom prednese, ktorá sa uskutoční 26.marca (v utorok) v materskej škole v dopoludňajších hodinách.
  • Zápis detí do materskej školy

   14.04.2019 04:38
   • Tlačivo žiadosti  ZIADOST_DO_MS_2019.docx
   • Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré mesto v šk. roku 2019/2020 zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky ZŠ pre MŠ  v termíne:    

    

   od 2. – 10. mája  

   denne v čase od 10.00 – 13.00 hod.    

   Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:
    • žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
    • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o povinnom očkovaní      
    • občiansky preukaz zákonného zástupcu
    • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

   Doplňujúce informácie: Oznamenie_o_prijimanii_do_MS_2019.pdf

  • Divadlo

   22.08.2019 16:01
   Milí Grösslingáči smiley
   5.4. o 9.00 hod. v našej MŠ privítame Divadlo Svetielko, ktoré Vám predstaví
     Príbeh o kvietkovanom dievčatku a pani Zimicismiley
  • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

   24.03.2019 06:13

   Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika otvorí svoje brány pre rodičov budúcich prvákov  vo štvrtok  21.3. od 8,00 do 10,40.

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482