• Bezpečne s knižnicou

   23.08.2019 14:11

   V utorok 2. 9. o 9.00 hodine, knižnica na Karadžičovej ulici
   pozýva Sovičky a Motýle na podujatie
   Bezpečná hra doma i vonku.                                     


   Obsah stretnutia:
   - dieťa pozná adresu a telefónne číslo domov

   - dieťa je ostražité a nikdy neprijme odvoz alebo dar od osoby, ktorú dobre nepozná
   - ak sa dieťa stratí
   - rodič = príklad pre deti (zamykajte dvere a keď otvárate, skontrolujte cez panoramatický priezor, kto je za dverami)

   - strach a nepríjemné pocity z niektorých osôb a miest – deti povedzte o tom rodičom
   - nebezpečné miesta (opustené budovy, aleje, ihriská a parky...)
   - dôveryhodné osoby: rodičia, susedia, učitelia, policajti, ktorých môžeš upozorniť na všetko,  čo sa ti nezdá správne

  • Ekovýchovný program: „O Neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách"

   23.08.2019 14:12

   Milí Grösslingáči

   Chcete sa dozvedieť ako môžme pomôcť zvieratkám, aby im odpad neznepríjemňoval život  a aby sa z neho mohlo stať  ešte niečo užitočné?

   Príďte do materskej školy 13. septembra (vo štvrtok).

   Zapojte sa do príbehu neporiadneho Šmudla a v úlohe lesných zvieratiek mu pomôžete nájsť odpoveď na otázku, ako sa zbaviť nepotrebného odpadu.

    Začíname  od 9.00 hod.yes

   ,
  • Stretnutie rodičov

   04.09.2018 16:35
   Milí rodičia,
   stretnutie rodičov sa uskutoční v utorok
   11. septembra  o 16.00 h, v triede Motýlikov.
   Účasť je povinná!
  • Nové telefónne číslo iba pre 2. triedu (Myšky)

   11.01.2019 02:15
   Rodičia z 2.triedy (z Myšiek) môžu volať na číslo priamo do triedy:
   0917 934 710
  • Mimoriadne rodičovské združenie

   18.06.2018 18:46

   Vážení rodičia,

   pozývame Vás na mimoriadne rodičovské združenie,

   ktoré sa uskutoční dňa 21.6. o 15.45 hod. (vo štvrtok).

   Účasť rodičov detí, ktoré v budúcom školskom roku budú navštevovať ZŠ nie je povinná.

   Program:

   Ochrana osobných údajov
   Organizácia a rozdelenie MŠ

   Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284