Navigácia ZŠ

Letná prázdninová činnosť

                             PLATBA

1. Poplatok za činnosť (vstupné, cestovné...) je 6 € na deň.

2. Poplatok za pobyt je 10 €.

Oba poplatky uhraďte na účet IBAN SK 22 0900 0000 0000 1147 2185, variabilný symbol 072018, konštantný symbol 0508.

Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

Platby za činnosť LPČ je potrebné uhradiť do 1. 6. 2018.

V prípade neuhradenia poplatkov do stanoveného termínu nebudeme akceptovať prihlášku na LPČ.     

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria