• Zastretý farebný svet

   • 15.12.2013 19:08
   • Staromestská knižnica
   • Staromestská knižnica a jej pobočka na Karadžičovej ulici pripravili už 8. ročník výstavy prác nevidiacich a slabozrakých detí zo Spojenej školy internátnej na Svrčej ul. v Bratislave s názvom Zastretý farebný svet. Vernisáž sa konala 13. novembra 2013 na Medzinárodný deň nevidiacich. Svojím kultúrnym programom prispeli aj deti zo 4. L. Sonička Hýblová zahrala na flaute skladbu Rigodon od J. P. Rameaua a Narciska Kadlečíková zarecitovala báseň Motýle maľujú obrazy od Ivony Ďuričovej. Všetci pozvaní hostia obdivovali výtvarné práce detí, ktoré i napriek svojmu hendikepu a možno práve preto vytvorili krásne diela hodné obdivu.

                                

             

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284