• Čítam, čítaš, čítame - výsledky súťaže

   • 23.03.2017 17:19
   • 2.A
    1. Žofia Hoffmanová   34 bodov
    2. Hana Piptová             12 bodov
    3. Tamara Tánczosová 11 bodov
     
    2.B
    1. Matúš Weidler          23 bodov
    2. Laura Košťálová        18 bodov
    3. Lea Víghová               17 bodov
     
    3.A
    1. Tamara Hamuľaková  18 bodov
    2. Katarína Vranová        17 bodov
    3. Kristína Bayerová        16 bodov
     
    3.B
    1. Adam Palko                    66 bodov
    2. Ema Petrociová            23 bodov
    3. Lukáš Niepel                  21 bodov
     
    3.C
    1. Kristína Pallová                 27 bodov
    2. Kristína Marendiaková  26 bodov
    3. Gréta Švecová                  25 bodov
     
    4.A
    1. Gréta Grešlíková         23 bodov
    2. Júlia Horecká                 14 bodov
    3. Ema Keltošová               7 bodov
     
    4.B
    1. Philip Lipský                   15 bodov
    2. Sofia Einetterová        10 bodov
    3. Beáta Mesárošová        6 bodov  
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284