• O najstaršej univerzite na Slovensku, veselých študentoch a jednom zlomyseľnom škriatkovi

   • 20.06.2017 08:41
   • V nedeľu 21. 5. 2017 ste si mohli v relácii RTVS Bola raz jedna povesť vypočuť rozprávanie o tom, ako sa uhorský kráľ Matej Korvín v roku 1467 zaslúžil o založenie najstaršej univerzity na Slovensku – Academie Istropolitany. V tomto príbehu okrem kráľa zohrávajú dôležitú úlohu aj neopätovaná láska a susedské vzťahy, vynaliezaví študenti a škriatok Posmievačik.
                Od našej školy k budove Academie Istropolitany, ktorá sa podľa historických prameňov nazývala Universitas Istropolitana a nachádza sa na Ventúrskej ulici, to nie je až tak ďaleko. Soška Posmievačika sa škerí na okoloidúcich z výklenku domu č. 29 na Panskej ulici. A tak sme sa rozhodli tieto miesta navštíviť. V stredu 24. mája sa deti VI. oddelenia (3. B) vybrali do centra mesta. Cestou sme stihli obdivovať tancujúcu a spievajúcu fontánu pred hotelom Carlton a potom sme už vykročili k miestam, kde na nás dýchla dávna história Bratislavy. Možno sme stáli práve na tom mieste, kde pred 550 rokmi Matej Korvín otváral a ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz posvätil novú univerzitu. Bol to zvláštny pocit. V súčasnosti sa tu nachádza Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení, takže budova nestratila svoj študijný charakter.
                V našom putovaní za históriou mesta sme pokračovali na Panskú ulicu, kde podľa povesti veselí študenti osadili sošku škriatka oproti domu Karola Kunza, ktorý sa neúspešne uchádzal o priazeň vydatej meštianskej ženy. Aj tu sme urobili niekoľko fotografií. Je to zvláštne, ale všetky fotografie sa vydarili okrem tých s Posmievačikom. Akosi sa vytratili z fotoaparátu. Žeby v tom mal prsty nejaký škriatok?
                Našu vychádzku sme ukončili v zmrzlinárni na Hviezdoslavovom námestí, „osviežili“ sme sa pri striekajúcej fontáne pred Carltonom. Obdivovali sme Ganymedovu fontánu pred historickou budovou SND. Ktovie, možno si raz aj o jej vzniku vypočujeme zaujímavý príbeh v relácii Bola raz jedna povesť.
                                                                                                              Marcela Duchková
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284