• NAVŠTÍVILI SME KRAJINU KOMIKSU

   • 26.06.2017 11:28
   • BIBIANA sa počas troch mesiacov zmenila na krajinu komiksu. Autori rovnomennej výstavy Ingrid Abrahamfyová, Marek Dobeš a Matúš Maťátko, pretvorili priestory na prízemí na fantastický svet komiksového príbehu na motívy slovenskej rozprávky Plavčík a Vratko od Pavla Dobšinského. A keďže v rozprávkach sa uplatňuje najmä fantázia a je možné všetko, autor výtvarného stvárnenia komiksu Matúš Maťátko zasadil známu rozprávku do koloritu dnešnej Bratislavy. Jeho úžasné kresby ste si mohli pozrieť do 26. apríla 2017.
                Výstavné priestory Bibiany vyzerali, ako keby sa dieťa ocitlo v komiksovom svete. Našli ste tam mestá, studňu, zázračný strom, čarovnú truhlicu. V kresbách sa prelínal motív rozprávky so súčasnou Bratislavou.
                K výstave patrila aj tvorivá dielňa Naučme sa tvoriť komiks s Matúšom Maťátkom, na ktorej sa 5. apríla zúčastnili aj deti VI. oddelenia ŠKD (3. B). V komikse môže byť zaujímavý a napínavý príbeh, zápletka, maximálne uplatnenie fantázie, dynamika, výbuch, reálne i fantastické postavy, neviditeľní ľudia. Úlohou detí v tvorivej dielni bolo vymyslieť príbeh o ceste zo školy do Bibiany. Vymyslieť ho tak, aby to nebola iba taká obyčajná cesta. Deti mali naplno uplatniť svoju fantáziu pri fabulovaní príbehu a stvárnení postáv.
                Ako sa im to podarilo? Pozrite si fotografie.
                                                                                                              Marcela Duchková
     
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284