• Januárový beh v ŠKD

   • 18.01.2014 21:49
   • 1. ročník - Januárový beh.
     
   • V stredu 15. 1. 2014 keďže nemáme  sneh, tak sme sa rozhodli, že si zabeháme. Počasie nám prialo, tak sme sa zišli na školskom dvore, p. Katka Háblyová to odštarovala a beh sa začal.


    Januárový beh pozostával z 5. disciplín: beh na čas, beh bokom, štafetový beh, beh poklusom, a beh cvalový krokom. Za každé oddelenie súťažilo 5. deti. Víťazi boli odmenení diplomom, ktoré im pripravila Anka Komorová.
    Víťazi:

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482