• PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.Učiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
    lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Lenka Kočanová
   • Mgr. Lenka KočanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII.B
    lenka.kocanova@zsgrosslingova.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Žofia Kopálová
   • Mgr. Žofia KopálováUčiteľ
    Triedny učiteľ: VI.B
    zofia.kopalova@zsgrosslingova.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Katarína Koreňová
   • Mgr. Katarína KoreňováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.C
    katarina.korenova@zsgrosslingova.sk
    Fotoalbum
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284