Navigácia ZŠ

ŠKD

ŠKD

Platby ŠKD

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu ŠKD je 23 Eur, v prípade trvalého bydliska zákonného zástupcu a dieťaťa v Starom Meste je poplatok znížený o 5 Eur = 18 Eur. Uhrádza sa bankovým prevodom alebo trvalým príkazom. Potvrdením z banky o zaplatení sa preukáže triednej vychovávateľke, ktorá o tom vedie evidenciu. Platby zasielajte na č.ú. 1657255651/0200, VS 9501, do popisu uveďte priezvisko dieťaťa a triedu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria