Navigácia ZŠ

Školská jedáleň

Základné informácie

Vedúca ŠJ Judita Šillová
Hlavná kuchárka Zdenka Ivančíková
Kuchárka Iveta Vágová
Pracovníci v prevádzke Anna Danihelová
  Petra Skyvová
  Martina Gulíková
  Brigitta Gyurcsiová

 

Stránkové dni v ŠJ

PONDELOK – PIATOK od 7:00 do 8:15 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ, p. Šillovej.

e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne

alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková .

Milí rodičia,

všetky deti, ktoré navštevujú Základnú školu s materskou školou na Grosslingovej ulici 48 majú možnosť stravovať sa v našej školskej jedálni.

Jedáleň s kuchyňou sa nachádzajú na prízemí v budove 1. stupňa. Kuchyňa má úplne nové vybavenie, v jedálni sa postupne vymieňajú stoly aj stoličky. Deti z materskej školy majú v jedálni desiatu aj olovrant. V čase obeda sa medzi prvými stravujú deti zo škôlky a menšie deti z 1. stupňa. Po nich chodia do jedálne ostatní žiaci a učitelia.

Zmena v systéme v školskom roku 2012 / 2013:

V záujme zjednodušenia a sprehľadnenia celého chodu kuchyne a jedálne prechádza naša školská jedáleň od 3. septembra 2012 na nový systém.Pôvodný systém papierových lístkov bol zmenený na čipový.V súčasnosti bude na vydávanie obedov postačovať ČIP, ktorý dostane každé dieťa na začiatku školského roka u vedúcej školskej jedálne po zaplatení prvého šeku na mesiac september. Každé dieťa bude mať čip pri sebe, keď pôjde na obed do školskej jedálne, kde priložením k čítačke potvrdí svoj príchod do jedálne. V prípade, že dieťa nebude mať uhradené obedy na daný mesiac, nebude môcť dostať obed.

Preto Vás, milí rodičia, veľmi pekne prosíme o včasnú úhradu sumy za stravu, aby Vaše dieťa nemalo v školskej jedálni problém.

Nový systém sa netýka detí, ktoré navštevujú našu materskú školu.

Platby:

Platbu na stravu prosíme zasielať na číslo účtu ŠJ:

Predčíslie: 35                              číslo účtu: 23338012            Kód banky: 0200

V tvare IBAN:      SK20 0200 0000 3500 2333 8012

Pozor, od 10. novembra 2014 nadobúda platnosť nové rozhodnutie o spôsobe uhrádzania platieb za stravu v školskej jedálni. Rozhodnutie a variabilné symboly nájdete v rubrike Školská jedáleň.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria