• Jarné tvorenie v 2. B

   11.09.2018 13:24
   Aj keď trochu neskôr, ale predsa, prinášame práce žiakov bývalej 2. B . 
  • Oznam - prihláška a žiadosť do ŠKD

   29.08.2018 16:26

   Vážení rodičia,

   Vaše dieťa môže navštevovať školský klub detí na základe žiadosti o prijatie do ŠKDprihlášky do ŠKD. Obe tlačivá nájdete na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí-Informácie-Tlačivá do ŠKD. Vyplnené ich odovzdajte triednej vychovávateľke/triednemu vychovávateľovi do 7. 9. 2018. Deti, ktoré navštevovali ŠKD v minulom školskom, roku odovzdajú len prihlášku do ŠKD.

  • Tajomná prítomnosť lesa

   17.08.2018 15:25

   Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) navštívili Galériu mesta Bratislavy v tomto školskom roku ešte raz. Cieľom ich návštevy v stredu 30. mája 2018 bolo podkrovie Mirbachovho paláca. V nezvyčajných priestoroch čakala na nich výstava Oľgy Paštékovej s názvom Ako sa do hory volá?

               V jej obrazoch s neobyčajnou atmosférou sa odráža láska k prírode a rezonuje spolužitie človeka so zvieratami. Diela autorky namaľované na lepenkových latách visia v priestore na drevených trámoch z 18. storočia. Už to samo osebe vytvára zvláštnu atmosféru. Umocňoval ju aj rozhovor lektora Vladislava Malasta s deťmi. Aby si mohli naplno vychutnať tajomnosť chvíle, sedeli pri rozhovore na zemi v tme. V tme máme iné pocity, inak vnímame skutočnosť. Môžeme mať pocit ohrozenia, nebezpečenstva, neistoty, strašidelnosti. V svetle sa vieme orientovať. Tma má však i svoje kladné stránky – rozvíjame svoju predstavivosť, môžeme sa ukryť, zaspať, tma podnecuje našu zvedavosť, pociťujeme vzrušenie. Aj tma môže byť pekná. V rozhovore deti rozprávali svoje zážitky. Samko si spomenul na svietiacu tortu na oslave svojich narodenín, Rebeke sa páčila Noc v škole, Riško takmer spadol z poschodovej postele v škole v prírode.

               Po úvodnom rozhovore si deti pozreli obrazy Oľgy Paštékovej. Ako inak, v tme, len s použitím bateriek. Autorkine diela zobrazujú časti lesa, v ktorých žijú zvieratá – vlk, líška, medveď, rys, orol. Najprv vytvorila základ, lesné pozadie. Doň potom vložila siluetu zvierat. Klasická maľba ustúpila technike fŕkania, striekania, stekania farieb. O maliarkinej tvorbe sa deti porozprávali s lektorom. Bola to pre nich nová skúsenosť, nové pocity. Zvuk spadnutej ceruzky, ako keby boli naozaj v lese, namaľované zvieratá boli trochu strašidelné, intenzívne vnímali pocit objavovania. Niektoré deti už mali skúsenosť z tmavého lesa, napríklad Filip bol s otcom na poľovačke, iné deti zažili strašenie v tábore. Ako sa orientujeme v tmavom lese? Podľa hviezd, zvuku vody, hmatu, vône.

                V ďalšej aktivite si deti vyberali z vrecúška rôzne predmety a podľa hmatu mali zistiť, čo je to: granátové jablko, roztrhnutá makovica, drievko, gaštan, kokos, žaluď. Nakoniec sa zahrali na spisovateľov. Dostali za úlohu napísať prvé stránky knihy s názvom Tajomná prítomnosť lesa. Čo treba urobiť pre to, aby si ju čitateľ celú prečítal? Ísť do lesa, zažiť tam niečo pekné, upútať ho začiatkom príbehu. Deti mali napísať tri prvé vety, ktoré vtiahnu čitateľa do atmosféry tajomného lesa. Väčšina stavila na prvok strašidelnosti.

               Na záver naplno uplatnili svoju fantáziu v tvorivom ateliéri. Podľa presnej receptúry a pod dohľadom lektorky si vyrobili sliz a vytvorili ním originálne kresby.

                                                              Marcela Duchková  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482