• Pobyt detí v materskej škole môžu spestriť a obohatiť záujmové krúžky. Pomôžu rozvíjať ich  talent a zároveň sa hravou formou niečo nové naučia. Deti môžte na jednotlivé krúžky prihlásiť priamo v priestoroch  MŠ. 

     V prípade, že potrebujete bližšie informácie, obráťte sa na pani učiteľky, ktoré Vám ochotne poradia a pomôžu. Informácie zauktualizujeme po rodičovskom združení, na ktorom sa spoločne dohodneme. Tešíme sa na spoluprácu.

      

     Tanečný krúžok                                                

      

     Kreatívne dielničky  sa otvárajú od 2. októbra pre Sovy a Motýle. Čaká na nich pestrá paleta tvorivých a originálnych hier. Teší sa na Vás Saška  každú  stredu od 14.45 do 15.30 Motýle a od 15.30 do 16.45 Sovy.

      

      

     Aj tento rok program Fit Kids ponúka Motýľom a Sovám veľa fyzických výhod spojených s účasťou v športových hrách, vrátane zlepšenia koordinácie celého tela.

      

     Poskytovanie širokej škály zmyslových skúseností, ktoré vytvoria prirodzené prostredie, kde malé deti nasávajú anglický prízvuk, hovoria prvé slová a vytvárajú si slovnú zásobu a toto všetko zábavnou formou cez hudbu, pohyb, hru a množstvo precvičovania nájdete v krúžku Helen Doron English.

      

      

      

      

            

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284