• 2019/2020

    • Konzultačné hodiny I. stupeň

     1.A

     p. Jurigová

     jana.jurigova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:15-8:00

     1.B   

     p. Macho

     ivan.macho@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:30-8:00

     2.A

     p. Lehocká

     tatiana.lehocka@zsgrosslingova.sk

     Pondelok:12:50-13:20

     2.B

     p. Kubíková  

     zuzana.kubikova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:30-8:00

     2.C

     p. Koreňová 

      katarina.korenova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 7:30-8:00

     3.A

     p.  Kaščáková

     lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok:7:30-8:00

     3.B

     p. Čarná

     petronela.petruncikova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 9:00-9:30

     4.A

     p. Peťovská

      olga.petovska@zsgrosslingova.sk

     Štvrtok: 7:15-7:45

     4.B

     p.  Vičanová

      magdalena.vicanova@zsgrosslingova.sk

     Streda: 7:15-7:45

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                  

     Konzultačné hodiny – netriedni učitelia

     p. Liptáková

     ruzena.liptakova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:30-8:00

     p. Poghosian  

     gohar.poghosian@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:30-8:00

     p. Seňanová

     katarina.senanova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 9:00-9:30

     p. Hlocký

     henrich.hlocky@zsgrosslingova.sk

     Štvrtok: 12:20-13:10

     p. Kelemen

     roland.kelemen@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 12:00-12:30

     p. Žuffová

     anna.zuffova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 9:00-9:30

     Konzultačné hodiny – II. stupeň

     5.A

     p. Dlugošová

     monika.dlugosova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 11:50-12:35

     5.B

     p. Florianová

     jana.florianova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 13:00-13:30

     6.A   

     p. Lauko

     matus.lauko@zsgrosslingova.sk

     Piatok: 10:40-11:40

     6.B

     p. Kopálová

     zofia.kopalova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 13:30-14:00

     6.C

     p. Rusnák

     milan.rusnak@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 9:00-9:30

     7.A

     p. Mojžitová

     nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk

     Štvrtok: 12:00-12:30

     7.B

     p. Brunovská

     luboslava.brunovska@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 14:00-14:30

     8.A

     p. Hostová

     sona.hostova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 7:30-8:00

     8.B

     p. Kočanová

     lenka.kocanova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 12:00-12:35

     9.A

     p. Chytilová

     anna.chytilova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 11:00-11:30

     9.B

     p. Hatalová

     monika.hatalova@zsgrosslingova.sk

     Utorok: 11:00-11:30

     Špeciálny pedagóg p. Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok: 8:00-9:00

     Piatok: 13:00 - 14:00

      

      


                     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482