• Zoznam galérií

   • Aktivity
    Aktivity
    85
   • Európsky týždeň športu
    Európsky týždeň športu
    149
   • V ZOO 2
    V ZOO 2
    108
   • Škriatok Piatok
    Škriatok Piatok
    6
   • V ZOO
    V ZOO
    76
   • Bezpečne s knižnicou
    Bezpečne s knižnicou
    27
   • Základný fotoalbum
    Základný fotoalbum
    6
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284