• Nadpis

     • Nadpis

     • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

      Michaela Vrabková

      Triedy a ich pani učiteľky, ktoré sa celý deň starajú o detičky:

      Kačičky

       

      Michaela Vrabková

      Patrícia Melegová

       

      Myšky

      (bývalé Prešporkovo)

       

      Beáta Magdoliničová

      Debora Ďurišková

      Sovy

       

      Janka Szocsová

      Mgr. Martina Reháková

       

      Motýliky

       

      Alexandra Kissová

      Dominika Szelleová

       

    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
     • skola@zsgrosslingova.sk
     • +421 2 5292 3482
     • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
     • 31810993
     • 2021687118
     • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
     • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
     • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
     • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
     • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
     • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284