• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

    • Krúžky školy – hradené vzdelávacími poukazmi:

      Názov útvaru

       Meno vedúceho

     útvaru

     Ročník

      

     Deň/Čas

     Floorbal - ml.žiaci

     p. Kelemen

     4.-5.

     Pondelok: 14:40

     Floorbal – st. žiaci

     p. Kelemen

     6.-8.

     Streda: 14:40

     Matematika - príprava na Testovanie 9

     p. Chytilová

     9.A

     Pondelok: 12:45

     Matematika - príprava na Testovanie 9

     p. Chytilová

     9.B

     Pondelok: 14:00

     Roztlieskavačky

     p.Vičanová

     1.stupeň

     Pondelok: 14:40

     Zábavná nemčina

     p. Mojžitová

     5.-8.

     Pondelok: 13:45

     Zábavná angličtina

     p. Mojžitová

     5.-8.

     Utorok: 13:45

     Výtvarno-estetický

     p. Dlugošová

     2.stupeň

     Streda: 13:30

     Ľudové tance

     p. Rusnák

     5.-9.

     Podľa dohody

     Na ľudovú nôtu

     p. Kaščáková

     1.-6.

     Podľa dohody

     Krúžok všímavosti

     p. Koreňová

     2.

     Utorok: 13:00

     Turistický krúžok

     p. Rusnák

     5.-9.

     1x mesačne podľa dohody/sobota/

     Slovenčina bez chýb

     p. Hostová

     9.A

     Utorok: 13:45

     Slovenčina bez chýb

     p. Hostová

     9.B

     Štvrtok: 12:45

     divaDielko

     p. Hostová

     2.stupeň

     Streda: 12:45

     Hravá matematika

     p. Čarná

     3.

     Štvrtok: 13:00

     Krúžok BIO olympiády

     p. Brunovská

     5.

     Pondelok: 14:00

     Počítačko

     p. Čarná

     2.

     Pondelok: 14:00

     Stolný tenis

     p. Hatalová

      

     Štvrtok: 14:00

     Poznávame ruský jazyk

     p. Poghosian

     2.stupeň

     Piatok: 14:00

      

      

      

      

     Krúžky iných organizácií – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

      

     Názov útvaru

      

     Meno vedúceho útvaru

     Ročník

     Deň/Čas

     Veda nás baví

      

      

     2. – 4.

     Štvrtok:

     13:45 - 14:45

     15:00 - 16:00

     Športový krúžok

          „FitKids“

      

     1. – 4.

     Pondelok:

     16:00-17:00

     Utorok:

     15,00 – 16,00

     Štvrtok:

     15,00 – 17,00

     Škola karate Okinavan

      

     p. Debrecký

     1. – 9.

     Utorok:

     16,00 – 17,00

     Štvrtok:

     16,00 – 17,00

     Počítačová animácia

     p. Held

     2.- 7.

     Pondelok a streda: 15:30 - 17:30  utorok, štvrtok a piatok: 15:00 - 17:00 

     Šachový krúžok

      

     Šachová akadémia

     1.- 9.

     Utorok:

     14:30-15:30

     16:00 - 17:00

      

      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482