• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

    • Krúžky školy – hradené vzdelávacími poukazmi:

     Názov útvaru

     Meno vedúceho útvaru

     Ročník

     Deň a čas

     Počítačko

     p. Macho

     2. ročník

     Pondelok 12:50

     Zumba

     p. Vičanová

     1. stupeň

     Pondelok 14:00

     Floorbal*

     p. Kelemen

     2. stupeň

     Pondelok 14:00

     Výtvarný krúžok

     p. Jurigová

     2. ročník

     Pondelok 13:30

     Slovenčiny sa nebojíme

     p. Čarná

     4. ročník

     Štvrtok 13:45

     Matematiky sa nebojíme

     p. Čarná

     4. ročník

     Piatok 13:00

     Slovenčina bez chýb

     p. Hostová

     9. ročník

     Piatok 12:50

     Divadielko

     p. Hostová

     2. stupeň

     Streda 13:40

     Debatný krúžok*

     p. Hostová

     2. stupeň

     Pondelok 13:40

     Matematický krúžok

     p. Chytilová

     9. ročník

     Utorok 14:00

     Ruština*

     p. Poghosian

     2. stupeň

     Piatok 13:00

     Stolný tenis a loptové hry*

     p. Hatalová

     2. stupeň

     Streda 14:00

     Gitarový krúžok

     p. Staudtová

     3. - 9. ročník

     Štvrtok 14:00

     Zábavná nemčina

     p. Mojžitová

     6. a 8. ročník

     Utorok 14:00

     Zábavná angličtina

     p. Mojžitová

     8. ročník

     Pondelok 13:30

     Konverzácia v ANJ*

     p. Kopálová

     7. ročník

     Utorok 14:00

     Spoločenské hry*

     p. Hostová

     2. stupeň

     Pondelok 13:40

     Výtvarný krúžok

     p. Dlugošová

     2. stupeň

     Utorok 13:30

     Chemický krúžok*

     p. Rusnák

     7. - 9. ročník

     Utorok 13:30

      

      

      

      

      

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!

      

      

     Krúžky iných organizácií – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

      

     Názov útvaru

     Deň a čas

     Kontakt

     Veda nás baví *

     Štvrtok 14:00 – 15:00

     www.kruzkypredeti.sk, 0915 711 115

     Šachový krúžok *

     Utorok 14:30 – 15:30

     (od 6. 10. 2020)

     www.sachovaakademia.sk

     Remeslá na škole

     1. utorok v mesiaci,

     14: 30 – 16:00

     www.folkcat.sk,  0940 566 145

     FitKids športový krúžok

     Pondelok 16:00 – 17:00

     Utorok  15:00 – 16:00

     Štvrtok 15:00 – 16:00

      

     Škola karate OKINAVAN

     termín sa upresní

      

     Škola CLASS (kurz ANJ)

     termín sa upresní, prihlasovanie od 21. 9. 2020

     www.class.sk,

     lili@class.sk

      

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482