• Opice z našej police
   • Opice z našej police

   • 02.03.2018 12:01
   • Určite  najvhodnejším divadelným predstavením

    pre naše bratislavské detičky nemôže byť nič iné,

    ako humoristicky ladené divadlo :

    Opice z našej police

    Okrem humorných scénok si niektoré deti upevnili svoje

    poznatky z povinného čítania v druhom  ročníku od spisovateľky

    Kristy Bendovej.

    Divadelného predstavenia sa  zúčastnili deti 1.A, 3.B a 4.A triedy počas

    popoludnia v školskom klube v divadle na Škultétyho ulici.   

              Majka Tomašovičová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482