• Športové popoludnie v školskom klube 3.5.2018

   • 10.05.2018 11:28
   • Deti v školskom klube zistili,
    že mať Romana / športovca za vychovávateľa je veľmi príjemné.
    A také sme mali aj celé športové popoludnie.
    Súťažili všetky deti – samozrejme futbal chlapci hrali,
    dievčatá tiež nezaostali – štafetu si zabehli a aj lano roztrhli.
    Ping-pong hrali chlapci, poklad našli v piesku veľký 
    a aj odmenu mali všetci veľkú / sladkosť/.
     
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482