• Veľkomoravské dobrodružstvo

   • 03.05.2014 14:26
   • 1150. výročie príchodu Cyrila  a Metoda
   • VEĽKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVO

     

                V roku 2013 sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Deti VI. oddelenia ŠKD (3. A + 4. L) absolvovali pri tejto príležitosti niekoľko aktivít. Zavŕšením ich úsilia pripomenúť si významnú udalosť v našich dejinách bola návšteva Detského múzea 5. februára tohto roka.

                Pri prehliadke výstavy Veľkomoravské dobrodružstvo si prehĺbili a získali nové vedomosti o našich najstarších dejinách. Dozvedeli sa, ako žili prostí ľudia, čím sa zaoberali, aké plodiny pestovali, spoznali predmety ich každodennej potreby. Najviac ich zaujalo, že platili železnými hrivnami a fakt, že dnes sú ľudia asi o 10 cm vyšší ako v časoch Veľkej Moravy. Zistili, že nadávka doparoma je stará 1200 rokov a jej názov pochádza z mena hlavného boha Perúna. Zahrali sa na dobových bojovníkov a napísali svoje meno v hlaholike. Poznali, že prvé písmeno abecedy  má v hlaholike tvar kríža.

                Veľká Morava bola skutočne veľká, v časoch vlády kniežaťa Svätopluka sa rozprestierala na území veľkom ako dnešné Nemecko.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482