• Stolný tenis

   • 19.05.2015 19:18
   • Súťaž v stolnom tenise detí z VIII. a IX. oddelenia.
   • " Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť "

    pod týmto heslom sme nazvali prvý ročník súťaže v stolnom tenise, ktorý prebehol počas prvého májového týždňa  pre  deti VIII. a IX. oddelenia školského klubu.

    Záujem bol nielen zo strany chlapcov ale dievčat. Pre deti bol každý deň v tomto  týždni, ktorého rozhodkyňou bola pani učiteľka K. Seňanová,  adrenalínový, pretože nikto nechcel hru opustiť.

    Sladká odmena bola odovzdaná  nielen víťazovi  Erikovi  Šemelákovi z IX.oddelenia, ale aj všetkým hráčom. 

    M. Tomašovičová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482