• Športové popoludnie v školskom klube
   • Športové popoludnie v školskom klube

   • 28.06.2017 15:15
   • V rámci telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti
    sme počas celého školského roku v školskom klube viedli deti
    ku kladnému vzťahu k športu.
    Dbali sme na správne pravidlá vo futbale, lebo naši chlapci
     sú takmer všetci futbalisti.  
     Bezpečnosť proti úrazom sme „budovali“ na preliezkách
     a športovú zdatnosťsme upevňovali na športových súťažiach.
    Celú našu celoročnú športovú bojovnoť sme využili na akcii:
    Športové popoludnie v školskom klube dňa 21.6.2017.
    Mária Tomašovičová
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482