• Rodičia si zahrali ping-pong so svojimi deťmi - 2B

   • 06.02.2018 13:54
   • Ocko: "Poď si so mnou zahrať pong-pong", zaznelo raz v triede. A prečo nie. Zrodila sa myšlienka a 24. januáa si rodičia urobili čas a strávili pár chvíľ pri hre so svojimi deťmi. 
    Veď zahrať si ping-pong s ockom - mamkou a pred spolužiakmi - to už je niečo. Na druhý deň si rozprávali o svojich zápasoch, niekedy pokusoch, keď loptička skákala viac na zemi, ako po stole.
    Intenzívne hranie držalo deti ešte dva dni. 
    Verím, že radosť a hrdosť z pekne prežitých chvíľ v našej škole v nich dlho zostane

     Dáška Hycláková 2. B

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482