• Beseda o zdravej výžive v 2. B - ŠKD

   • 12.04.2018 14:32
   • Dňa 26.3. sa deti z 2. B triedy stretli na besede s vedúcou šk. jedálne pani Šílovou. Rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle. Dobrý, kvalitný život nesúvisí len s hmotnými statkami - namiesto toho ho môžeme nájsť v životnom štýle zasvätenom mentálnemu, fyzickému, duchovnému a emocionálnemu zdraviu. Naše telo funguje aj podľa toho, aké potraviny si vyberáme a čo z nich pripravujeme. 
    Teta deťom rozprávala o zdravých potravinách a varení jedál v našej šk. jedálni. Rada odpovedala aj na ich zvedavé otázky. 
    Cieľom vhodnej životosprávy nie je posadnutosť zdravou výživou. Treba uprednostňovať striedmosť, zdravé jedlá a obmedziť škodliviny ako cukry a nezdravé tuky. 
    Platí známa pravda, že sme to, čo jeme. Deti treba vzdelávať, informovať. 
    Stretnutie sa deťom páčilo a na pamiatku jej darovali pekné srdiečko. 

    Dáška Hycláková 

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482