• Spoločná grilovačka rodičov a detí na Partizánskej lúke – 2. B

   • 08.06.2018 08:42
   • Sú krásne dni a nás to ťahá aj do prírody. V nedeľu 27.5. sme sa stretli na Partizánskej lúke, aby sme strávili pekný deň pri grilovačke, hrách a príjemných rozhovoroch.

    Každý niečo doniesol, napiekli sa koláče. Deti mali svoje hry. Boli fascinované prírodou, vodou. Hľadali sa žubrienky, pekné kamienky. Niekedy sme hľadali aj my deti, keď sa rozliezali po lese.

    Čas nám rýchlo plynul. Zaspomínali sme v rozhovoroch na naše detstvo a staré časy. Takto sme sa poznali ináč, ako pri stretnutí v škole.

    Všetko sa zjedlo a my sme odchádzali zadymení, ale spokojní. Ďakujem rodine pani JURČOVEJ a za to, že prišli skôr, aby obsadili miesto. Tak zase o rok.

    Dáška Hycláková



   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482