• Ako si Kubo obzeral svet

   • 15.12.2013 19:09
   • Bienále ilustrácií Bratislava
   • Pri príležitosti konania Bienále ilustrácií Bratislava v septembri a októbri 2013 usporiadala Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, výtvarné dielne. Na jednej z nich nemohli chýbať ani deti VI. oddelenia ŠKD (3. A + 4. L). Výtvarnej dielni predchádzalo čítanie príbehu Ako si Kubo obzeral svet. Hlavnou postavou bol Kubo, ktorý navštívil všetky svetadiely. Na tomto putovaní sa stretol s mnohými ľuďmi, spoznal, ako žijú, navštívil rôzne miesta a napokon dospel k poznaniu, že Zem je nielen guľatá, ale i nádherná, plná prekvapení a nezabudnuteľných zážitkov. Deti pracovali na tému AMERIKA. Výsledkom ich spoločného úsilia pod vedením výtvarníka Ďura Balogha bolo výtvarné dielo v podobe elektronickej knihy o Amerike, ktorú si môžete onedlho pozrieť na webovej stránke Bibiany.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482