• Naši matematici

     • Výsledky OK Pytagoriády 

      kategória P3 - Tomáš Host  (3.B) - 3. miesto,

      kategória P4 - Maximilián Németh (4.A) - 1. miesto, úsp. riešiteľ - Katarína Vranová (4.A),

      kategória P5 - úsp. riešitelia - Jakub Gajanec, Milo Hasala, Laura Ridarčíková, Lukáš Adámek, (všetci 5.A), Boris Smich (5.B)

      kategória P6 - usp. riešiteľ - Matúš Ďurišin (6.B),

      kategória P8 - úsp. riešiteľ - Tomáš Leca (8.A).

     • Beseda s Branislavom Jobusom

     • Dňa 22.marca sa v našej škole uskutočnila beseda so spevákom, hudobníkom, spisovateľom a zabávačom-recesistom Braňom Jobusom. Porozprával nám o svojich knihách, ktoré píše pre deti aj dospelých a tiež nám zaspieval piesne, ktoré sú nemenej zaujímavé a netradičné ako jeho rozprávky. Medzi jeho najznámejšie knihy určite patria Láskavé rozprávky, Muflón Anciáš, Zázračné rozprávky, Až na vrchol, Komisár Mrodge,  Plajko, Tajná správa, Zvon, Ja nič, ja muzikant, či Žubrienky inštalatérky. Jeho mottom v živote je robiť radosť iným, zabaviť, povzbudiť, či niekoho obdarovať. V dnešnej uponáhľanej dobe je to veľmi dôležité a nemali by sme na to nikdy zabúdať. 

      Tatiana Lehocká

     • Meteorológia v 7.A a 7.B

     • Žiaci dostali zadanie vytvoriť Kolobeh vody v prírode a Meteorologickú stanicu. Ich práce sú úžasne a pozrieť si môžeme aj na  výstave na II. stupni. M. Hatalová

     • ŠvP - II. stupeň

     • Milí rodičia, 
      pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP - II. stupeň je potrebné uhradiť do 7. 4. 2018
      Záloha bola vo výške 30 eur. Dopatok - 125 eur. 

       

      Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
      konštantný symbol: 0558

      variabilný symbol:  062018
      správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

     • ŠvP - I. stupeň

     • Milí rodičia, 

      pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP je potrebné uhradiť do 30.4.2018. Záloha bola 40 eur. Doplatok: 
      I. turnus 115 eur, 
      II. turnus 95 eur. 
       

      číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185
      konštantný symbol (KS): 0558,
      variabilný symbol (VS): 062018,
      správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka:


       
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 1.3.2018 sa v škole uskutočnilo  školské kolo HK I. kategórie v prednese poézie a prózy. Teší nás, že poézia  viacej zaujala  našich recitátorov nielen v I. kat., ale aj v II. a III. kategórii. Tohto roku bola poézia výraznejšia, čoho dôkazom sú aj výsledky. Školské kolo II. a III. kategórie sa uskutočnilo po prázdninách 13.3.2018. 

      I. kategória

      Poézia:

      1. Dália Ondrušová        4.A

      2. Lili Lacková               4.A

      3. Viktória Papánková    2.A

      Próza:

      1. nebolo udelené

      2. Viktória Godálová   2.A    Jakub Horváth        3.B

      3.  Ema Gajarská      4.B Andrea Cholvadová    4.C

       

      II. kategória

      Poézia:

      1. Sára Suchovská     5.A

      2. Sára Sýkorová        6.A

      3. Martina Tribulíková   6.A

      Próza:

      1. Veronika Kokavecová   6.B

      2. Samka Mislovičová     6.B

      3. Jakub Gajanec            5.A

       

      III. kategória

       

      Poézia

      1. Sofia Sokolová           8.A

      2. Laura Pazdernatá       8.A

      3. nebolo udelené

      Próza:

      1: Samuel Remeň         8.B

      2. Šimon Dubravík         8.A

      3. Nataša Šafránkavá     8. A

       

     • Tretiaci v relácii RTVS

     • Dňa 13.marca 2018 navštívila žiakov 3.A  triedy reportérka RTVS Lenka Dzobová, s cieľom natočiť so žiakmi krátku reportáž o rozprávkach Pavla Dobšinského. Spoločným rozhovorom sa preniesli do rozprávkového sveta, kde je všetko dovolené a aj napriek tomu dobro víťazí nad zlom. Žiakov návšteva veľmi zaujala a potešila. Svojím pútavým rozprávaním prispeli k relácii Pavol Dobšinský - 190 rokov, ktorá bola odvysielaná po častiach v Rádiu Slovensko pri príležitosti výročia od narodenia najznámejšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. Reláciu si môžete vypočuť v archíve RTVS: https://slovensko.rtvs.sk/relacie/158800/pavol-dobsinsky-190-rokov

     • Najkrajšia fašiangová maska, výtvarná práca – vyhodnotenie súťaže

     • Do súťaže sa zapojilo 12 materských a 3 základné školy (vrátane našej). Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s oceňovaním autorov najlepších prác sa konalo v Zichyho paláci, dňa 14. 3. 2018.

      Naši žiaci boli opäť úspešní. Vecné ceny im odovzdala pani vicestarostka mestskej časti Staré Mesto Ing. Jana Španková.  Nechýbalo ani občerstvenie - tradičné fašiangové šišky.  Poďakovanie patrí nielen víťazom, ale aj ostatným žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, taktiež učiteľom výtvarnej a pracovnej výchovy.

      Víťazi:

      1. miesto „CIGÁNKA“ – III. A:  Zina Bystrianska, Lea Dudláková, Ema Kaščáková

      1. miesto „METLOBUCH CINKAVÝ“ – III.A: Karolína Jurčová, Lujza Riháková, Tamara Tánczosová

      2. miesto „TUROŇART“ – III.A: Boris Krecháč, Michal Kusý, Filip Vaškanin

      3. miesto „FAŠIANGOVÁ VESELICA“ – III.A Agnes Ferancová

      Gratulujeme!

       

                                                                                                             Mgr. Magdaléna Vičanová

     • (Nielen) beseda s pánom Danielom Hevierom

     • V utorok 13. marca 2018 nás poctil svojou návštevou pán spisovateľ Daniel Hevier. V 6. A odučil hodinu literatúry a okrem toho, čo je to báj, sme sa dozvedeli aj to, koľko riek máme na Slovensku, prečo sa Váh volá Váh (nie, nie preto, že je váhavý, ale vraj to po nemecky znamená vlna) aj to, čím by mohol byť Jozef Cíger Hronský, keby nebol spisovateľom. A hlavne, že aj pán spisovateľ je len človek z mäsa a kostí, ktorý nezabudol byť dieťaťom. A žiaci, ktorí sa snažili, sa môžu pochváliť jednotkou v žiackej knižke priamo od pána spisovateľa. Potom sa žiaci 4. až 7. ročníka zúčastnili besedy, kde nám p. Hevier nielen zaspieval, ale aj predstavil svoj úžasný projekt a možnosť spolupráce pri písaní ďalšej knihy. A kto chce vedieť viac, dozvie sa na chymeros.sk.

     • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

     • DOD pre rodičov budúcich prvákov je v stredu 21.3. od 8,00 - 9,40 v 1.A a v 1.B triede. Prosíme dodržať čas, nakoľko v inom čase sú tam materské školy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482