• Žiadosť o prijatie do ŠKD
     • Žiadosť o prijatie do ŠKD

     • VÁŽENÍ RODIČIA,

      ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo školský klub detí v školskom roku 2018/2019, môžete si podať žiadosť o prijatie do ŠKD. Nájdete ju na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí-Informácie-Tlačivá do ŠKD. Odovzdajte ju p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi vo svojej triede do 15. 6. 2018.

    • MDD 2018
     • MDD 2018

     • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,

       

      pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 9. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční SOBOTU 2. júna 2018 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M.R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.

       

      Aby bolo gulášu pre všetkých, uveďte prosím v tejto návratke, koľko členov vašej rodiny sa plánuje akcie zúčastniť. Návratku poslať na emailovú adresu školy skola@zsgrosslingova.sk  do 28. mája 2018.

      Navratka MDD

     • Aj ty môžeš byť ako Milan

     • V piatok 18. mája sa na pôde našej školy uskutočnila prezentácia projektu Aj ty môžeš byť ako Milan, pod vedením pána Petra Skalníka a p. učiteľa Hlockého. Projekt sa zaoberal životom, prácou a dielom Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti pán Peter Skalník zapožičal našej škole súbor fotografií, ktorých autorom bol M. R. Štefánik. Žiaci II. stupňa tak mali možnosť zoznámiť sa aj s touto nie celkom známou stránkou významnej osobnosti našich dejín.

    • Získali sme 1.miesto v súťaži LESOV SR
     • Získali sme 1.miesto v súťaži LESOV SR

     • V mesiaci apríl sa naši žiaci zapojili do prvého ročníka projektu Od stromu k zošitu, ktorý vyhlásili LESY SR.Projektu sa zúčastnilo 327 škôl z rôznych kútov Slovenska. Po posúdení odbornej poroty, saspomedzi 3 425 zaslaných výtvarných prác do najužšieho výberu návrhov na obal dizajnových zošitovdostala výtvarná práca Emy Kaščákovej z 3.A triedy, ktorá aj vďaka podpore verejnosti v konečnom dôsledku získala pre školu krásne 1.miesto v I. kategórii, aktivity lesnej pedagogiky pre svoju triedu a dizajnové zošity s jej návrhom na obale. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady, prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl.Hlavnými hodnotiacimi kritériami v posudzovaní doručených prác bola nápaditosť, originalita a grafické spracovanie témy.Cieľom tohto projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Týmto projektom chceli poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Chceli zdôrazniť, že výmera našich lesov na Slovensku neustále stúpa a staré porasty nahrádzajú nové. Rovnako aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty.

      Lenka Kaščáková

     • Obvodové kolo Slávik Slovenska 2018

     • Slávik Slovenska je súťaž v ľudovom speve pre žiakov základných škôl. Vo štvrtok, 10.mája 2018 sa naši víťazi školského kola z každej kategórie zúčastnili obvodového kola speváckej súťaže v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave. Tento deň bol úspešný pre našu deviatačku Gabrielu Vaškovú, ktorá si vyspievala 3.miesto v III.kategórii. Gabike srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Lenka Kaščáková

       

     • Vyhodnotenie 6. ročníka výtvarnej súťaže "Fantazijné zviera"

     •  Výtvarná súťaž vyhlásená SZUŠ Prokofievová 5, Bratislava, pod názvom „Fantazijné zviera“ pozná svojich výhercov. Bol to pre porotu náročný výber, pretože hodnotili 1386 prác žiakov z rôznych kútov Slovenska. Z našej školy sa pošťastilo až štyrom žiakom. Druhák Luis Campagnoli /2.B/ s kresbou Vtákopyska sa umiestnil v II.kategórii na 2.mieste. V III. kategórii sa umiestnili tri žiačky navštevujúce tretí ročník: 1.miesto získala Dorota Molnárová /3.B/ s Dúhofľakom, 2.miesto Agnes Ferancová /3.A/ s Krídľochvostom a 3.miesto Stella DanielisTrumpettou. Oceneným žiakom a ich učiteľkám srdečne blahoželáme.

       

      Lenka Kaščáková

     • TRIEDNE AKTÍVY - pozor zmena

     • Vážení rodičia,
      oznamujeme Vám, že triedne aktívy 5. - 9. ročníka sa z dôvodu odchodu žiakov do ŠvP uskutočnia 4. júna o 16,30. 

       Pre 1. - 4. ročniky je termín triednych aktívov nezmenený, uskutočnia sa podľa plánu 11.júna o 16,30.

     • Letná prázdninová činnosť

     • STRAVNÉ

      Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni.

      Stravné si vybaví každý rodič u vedúcej kancelárie ŠJ p. Judity Šilovej. Zoznam detí, ktoré majú uhradiť platbu, príp. majú preplatok,  bude uverejnený na webovej stránke školy 1. 6. 2018.

     • PESNIČKY PRIATEĽSTVA

     • Keby ste sa opýtali detí, čo sa im vybaví v mysli pri počutí slova Japonsko, najčastejšie odpovede by asi boli: karate, kimono, suši, origami, Pokémon. Ale v Japonsku je toho oveľa viac. Je to krásna ostrovná krajina, na čele ktorej stojí cisár. Sú tam časté zemetrasenia, preto sa už malé deti v školách učia zásady správania pri zemetraseniach. Po celom svete sú známe sakury – japonské čerešne, ktoré na jar nádherne kvitnú. Sakura je japonský národný symbol. Japonská minca v hodnote 100 jenov znázorňuje kvety sakury. Fuji je nielen názov sopky, ale i výrobca fotografických filmov. Hlavné mesto Tokio je jedno z najväčších na svete. Japonci sa zdravia vzájomným uklonením.

                  O tom, že je to naozaj tak, sa 19. apríla 2018 presvedčili aj deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B). Navštívili sme Bibianu, kde nás čakalo hudobné interaktívne podujatie Pesničky priateľstva. Viedla ho sopranistka pani Akiyo Chiba. Pani Akiyo žije v Tokiu. Je hudobnou pedagogičkou a vyučuje na klavírnej škole Yamaha. Od roku 2008 usporadúva každoročne koncertné turné po viedenských školách a materských školách, počas ktorého predstavuje poslucháčom japonské piesne. V roku 2014 navštívila prvýkrát aj Slovensko.

                  Do Bibiany si prišla s deťmi zaspievať a zatancovať. Naučila ich niekoľko japonských piesní – o autobuse, o tom, ako dedko s babkou ťahali repu, o zvieracej schovávačke, piesne o farbách, o zvieratkách a Západ slnka na rozlúčku.

                  Pri spievaní sa deti naučili aj niekoľko japonských slov. Migi je vpravo, hidari vľavo. Arigató je ďakujem, hiyoko je kuriatko. Pes sa povie inu, šteniatko koinu. Mačka je neko, mačiatko je koneko a vrana zase karasu. Červená farba znie v japončine aka, modrá ao a biela širo. Keď deti ťahali repu, naučili sa, že babka je obásan, dedko odžísan, myš nezumi. U nás robí pí, ale v Japonsku čun.

                  Sme veľmi radi, že sme mali možnosť stráviť príjemné chvíle s milou, sympatickou a usmievavou pani Akiyo. Na záver pochválila deti za dobrú výslovnosť a vyzvala ich, aby sa naučili po japonsky a prišli ju do Japonska pozrieť a zabaviť sa.

                  Arigató Akiyo-san. Sajónará! Ďakujeme, pani Akiyo a dovidenia!

                                                                             Marcela Duchková
      PESNIČKY PRIATEĽSTVA - Obrázok 1

     • Letná prázdninová činnosť

     •                              PLATBA

      1. Poplatok za činnosť (vstupné, cestovné...) je 6 € na deň.

      2. Poplatok za pobyt je 10 €.

      Oba poplatky uhraďte na účet IBAN SK 22 0900 0000 0000 1147 2185, variabilný symbol 072018, konštantný symbol 0508.

      Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Platby za činnosť LPČ je potrebné uhradiť do 1. 6. 2018.

      V prípade neuhradenia poplatkov do stanoveného termínu nebudeme akceptovať prihlášku na LPČ.     

     • Statočný cínový vojačik

     • Statočnosť je vlastnosť taká,
      že ochránim aj kamaráta.
      Aj dnes v školskom klube divadlo bolo,
      a v ňom sa z lyžičky 25  vojakov odlialo.
      Jednému však málo cínu bolo,
      nôžku mu to ukrátilo.
      Hoc bola aj nôžka krátka,
      statočnosť v ňom bola veľká.
      Mária Tomašovičová
      Statočný cínový vojačik - Obrázok 1 Statočný cínový vojačik - Obrázok 2Statočný cínový vojačik - Obrázok 3Statočný cínový vojačik - Obrázok 4
     • Opäť máme zlato....

     • Po viacerých športových úspechoch našich žiakov nás príjemne prekvapila Kristínka Marendiaková, žiacka 4.C triedy. Spolu so svojou tanečnou skupinou Elledance sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v Liptovskom Mikuláši, kde sa im podarilo vytancovať 2x PRVÉ MIESTO vo formáciách modern a jazz.

      Gratulujeme a tešíme sa spolu s tebou....

     • Športové popoludnie v školskom klube 3.5.2018

     • Deti v školskom klube zistili,
      že mať Romana / športovca za vychovávateľa je veľmi príjemné.
      A také sme mali aj celé športové popoludnie.
      Súťažili všetky deti – samozrejme futbal chlapci hrali,
      dievčatá tiež nezaostali – štafetu si zabehli a aj lano roztrhli.
      Ping-pong hrali chlapci, poklad našli v piesku veľký 
      a aj odmenu mali všetci veľkú / sladkosť/.
       
     • Letná prázdninová činnosť

     • Vážení rodičia,

      v termíne od 2. 7. 2018 do 6. 7. 2018 bude v našej škole letná prázdninová činnosť (LPČ). Pre deti sme zabezpečili pútavý program. Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo na LPČ, môžete ho prihlásiť. Prihlášku nájdete na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí – Informácie – Letná prázdninová činnosť. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať triednej vychovávateľke/triednemu vychovávateľovi do 23. 5. 2018.

     • CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU

     • V jeden krásny májový deň nás navštívila skupina historického divadla a šermu VIA HISTORICA z mesta Zvolen a vo svojom náučnom i zábavnom šermiarsko-divadelnom predstavení našich žiakov preniesla do čias starých Slovanov, ktorí obývali naše územie v dávnych časoch.

           V 45 minútovom programe nás  slovanský žrec, šaman,  vzal na výlet do obdobia avarských vpádov, kedy naše územie z východu drancovali malí a škaredí „nájazdníci“  z ázijských stepí Avari a zo západu Frankovia.  Našťastie na naše územie zavítal franský kupec Samo, ktorý nám doniesol zbrane a aj iné výdobytky doby a podarilo sa nám nátlaku zbaviť.

      Neskôr nás žrec vo svojom rozprávaní preniesol  na oslavu pohanského sviatku ku kniežaťu Pribinovi, aby sme spoznali aké boli vtedy zvyky.

      Jeho rozprávanie pokračovalo príbehom kniežaťa Mojmíra, ktorému sa tieto zábavy  nepáčili a preto vyhnal pohanské knieža Pribinu z Nitry. Mojmír zjednotil Moravské a Nitrianske kniežactvá a vytvoril základ pre Veľkú Moravu.

      Na scénu nastupuje Rastislav. Ten na naše územie pozval Konštantína a Metoda, ktorí nám priniesli Hlaholiku. Rastislav rozšíril územie Veľkej Moravy a stiahol sa na Moravu. Nitriansko dal do správy svojmu synovcovi Svätoplukovi.  Ten si poradil dokonca aj s Frakmi a Veľkomoravská ríša prekvitala. No po jeho smrti sem vtrhli Maďari, ktorý obsadili veľkú časť Veľkej Moravy a usadili sa tu.

      Dozvedeli sme sa i to, že najvýznamnejšie maďarské knieža bol Štefan. Toho však ohrozoval Kopáň, ktorý si nárokoval na titul kráľa. Štefanovi sa však podarilo zvíťaziť, Kopáňa nechal rozštvrtiť a stal sa prvým kráľom Uhorska – Štefanom I. Štefanom Veľkým.

           Šermiarsko-divadelná „kumpánia“  Via Historica nám ponúkla zážitkovú hodinu dejepisu, na ktorú nezabudneme. Veď niektorí z našich žiakov si v predstavení priamo zahrali.

      A to je už veľká vec!

      Mali sme možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sme sa dozvedeli historické fakty, ktoré sme doteraz čítali iba v učebnici.

      Ďakujeme skupine Via Historica za krásne predstavenie, ktoré oživilo históriu priamo pred našimi očami.

                                                                                                Michaela Hrnčiarová

     • Oznam

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 7.5.2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno.

         Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Materská škola a školská jedáleň má riadnu  prevádzku.

     • HEJ, MACKO, TU SOM!

     • http://junior.rtvs.sk/archiv-relacii/159805/co-by-bolo-keby-sme-stretli-medveda
      Videli ste už niekedy medveďa? Kde to bolo? Aký je váš obľúbený medvedík? Čo by ste robili, keby ste stretli medveďa? Viete, aké veľké medvieďatko sa narodí? Ako vidí medveď? Čo jedáva okrem medu?

                  Takéto, ale aj iné otázky kládla redaktorka RTVS Rozália Vlasková deťom 4. B v utorok 10. apríla 2018 do svojej relácie Čo by bolo, keby... ste stretli medveďa? Ak vás zaujímajú odpovede detí, vypočujte si príspevok o živote medveďov.

                  Rozália Vlasková sa s mikrofónom vybrala za jedným z najpovolanejších odborníkov na medvediu tému, za prírodovedcom, ochranárom a filmárom Erikom Balážom. Stretol sa s medveďom už mnoho ráz. Keď budete pozorne počúvať, dozviete sa napríklad, že malý medvedík sa narodí v januári, keď jeho mama spí. Váži pol kilogramu a meria 20 cm, je teda menší ako ľudské bábätko. Dospelým sa stáva v desiatich rokoch. Medvieďatká sú veľmi hravé a poslušné. V tom by si mohli zobrať príklad aj niektoré deti. Keď to preženú s vystrájaním, mama medvedica ich hneď usmerní. Medvede zjedia skoro všetko – suché ihličie, lístie, korienky, ale i niektoré jedovaté rastliny, mravce, veľmi rady majú púpavu. Keď stretnete medveďa, nepozerajte sa priamo naňho, ale dajte mu najavo, že nie je v lese sám. Erik Baláž tak urobí zvolaním: „Hej, macko, tu som!“

                  A dávajte si pozor, aby ste niekomu neurobili medvediu službu. To by ste ho naozaj nahnevali!

                                                                             Marcela Duchková

      HEJ, MACKO, TU SOM! - Obrázok 1
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482