• Lyžiarsky výcvik 2020

     • Zdokonaliť lyžiarske zručnosti sa tento rok rozhodlo viac ako 40 žiakov druhého stupňa.

      Po príchode do strediska nás milo prekvapila kvalitná zjazdovka, ktorá vyhovovala všetkým úrovniam lyžiarov. Mohlo začať rozdeľovanie do družstiev a následne samotný výcvik.

      Dobrá disciplína, vnímavosť detí, odborný prístup inštruktorov a dostatok snehu boli faktory, ktoré výrazne napomohli k dosiahnutiu cieľov výcviku.

      Ubytovacie zariadenie s výbornou polohou tesne pri svahu a kvalitnými službami prispievalo k dostatočnému oddychu ako pasívnemu tak aj k aktívnemu.

      Tretí výcvikový deň  v rámci regenerácie žiaci navštívili wellness centrum.

      Všetkým zúčastneným patrí vďaka za pozitívny prístup, ktorý zabezpečil lyžiarsky pokrok v zdokonaľovaní nielen pokročilých lyžiarov ale hlavne začiatočníkov.

    • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 2. marca 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v troch kategóriách:

      I.kategória (žiaci 2.-4.ročníka)

      POÉZIA:                                                                                  PRÓZA:

      1.miesto   Karolína N. 2.C                                                   1.miesto   Naďa Š. 3.B

      2.miesto   Nikola H. 4.B                                                       2.miesto   Liliana L. 4.B

      3.miesto   Viktória P. 4.A                                                      3.miesto   David T. 3.A

       

      II.kategória (žiaci 5.-6.ročníka)

       POÉZIA:                                                                                PRÓZA: 

      1.miesto   Lara R. 6.A                                                          1.miesto   Andrea Ch. 6.C

      2.miesto   Šimon P. 6.A                                                       2.miesto   Torekan N. 6.B

      3.miesto   Dorota M. 5. B                                                    3.miesto    Michal K. 5.A

                      Tomáš H. 5.B

       

      III. kategória (žiaci 7.-9.ročníka)

      POÉZIA:                                                                                  PRÓZA:

      1.miesto   Denis T. 9.B                                                        1.miesto   -

      2.miesto   -                                                                            2.miesto   Veronika K. 8.B

      3.miesto   -                                                                            3.miesto   -

       

      Víťazom školského kola blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 18.3. 2020 na ZŠ Hlboká - Staré Mesto.

      Ďakujeme i všetkým ostatným zúčastneným a našim pedagógom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

                                                                                                                                                  M.H.

     • P O Z V Á N K A

     • V sobotu 14. 3. 2020 sa uskutoční už 35. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studničke v Bratislave. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí majú radi prírodu a chcú jej pomôcť, na túto akciu. Stretneme sa o 8.30 hod. pod Červeným mostom a odtiaľ pôjdeme pracovať na úseky k prvému rybníku a pri Klepáči. Zadelenie do skupín a trvanie akcie závisí od počasia a počtu a zloženia účastníkov. Predpokladané ukončenie je cca o 13. hod. Dospelí budú kopať žliabok, deti budú nosiť drevo, zatĺkať kolíky, prichytávať fóliu a udupávať zeminu. Vlastné náradie – väčšie kladivo, motyka, príp. sekera – sú vítané. Vhodné je športové oblečenie, pevná obuv, pracovné rukavice, pršiplášť, jedlo, pitie a dva pätnásťminútové cestovné lístky na autobus č. 43 v hodnote 0, 70 € pre dospelého a 0, 35 € pre dieťa (ak pôjdeme pracovať k prvému rybníku). Tešíme sa na Vašu účasť.                    MD

                 

     • Najkrajšie ilustrácie ste mohli vidieť v Bratislave

     • Veľký sviatok svetovej ilustrácie – Bienále ilustrácií Bratislava – sa uskutočnil už po 27. raz. Vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea – na 2. poschodí Bratislavského hradu od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 na návštevníkov čakalo 3 056 ilustrácií od 416 ilustrátorov zo 47 krajín sveta a 539 kníh.

                  Grand Prix BIB 2019 si odniesol Hassan Moosavi z Iránu za ilustrácie ku knihe Boxer. Odborná porota udelila okrem hlavnej ceny päť zlatých jabĺk BIB 2019, päť plakiet BIB 2019 a štyri čestné uznania pre vydavateľstvo za mimoriadny vydavateľský počin. Cenu detskej poroty získal Svetozár Košický a cenu primátora hlavného mesta Bratislavy slovenský výtvarník Boris Šima. Cenu Poštovej banky získal jeden z najväčších kráľov slovenskej ilustrácie pre deti Miroslav Cipár.

                  Na výstave BIB sa 26. novembra 2019 zúčastnili aj deti 2. B. Prehliadkou ich sprevádzal lektor Miro. Na vystavené obrázky vytvárali príbehy. V knižnici Bibiany hľadali ilustrácie v zaujímavých knižkách. Kto chcel, mohol nakresliť vlastný príbeh.

                              MD


      Najkrajšie ilustrácie ste mohli vidieť v Bratislave - Obrázok 1
     • Aj my sme sa stali ilustrátormi

     • Od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 ste mohli v Bratislave navštíviť 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti organizuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú umelci svetovej ilustrátorskej tvorby, spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá, ktoré sa venujú umeleckej tvorbe pre deti.

                  Súčasťou BIB bola aj knižnica s dielami, z ktorých pochádzali vystavené ilustrácie. K ďalším programom patrili interaktívne sprievody výstavou pod názvom Výrečné obrázky, besedy s tvorcami a inscenované čítania.

                  Dramaturgia Bibiany pripravila pre malých návštevníkov tvorivé dielne so slovenskými ilustrátormi. Výnimočným podujatím, ktoré obohatilo BIB 2019, bola tvorivá dielňa Staň sa aj ty ilustrátorom s maliarom, grafikom, ilustrátorom a sochárom Miroslavom Cipárom. 12. novembra 2019 sa na nej zúčastnili aj deti 2. B. Miroslav Cipár porozprával deťom príbeh svojho detstva a svojej ilustrátorskej tvorby. Jeho pútavé a nevšedné rozprávanie počúvali deti s veľkou pozornosťou. Pochádza z Kysúc a s maľovaním začal ako tretiak v škole na kopaniciach. Učil sa v málotriedke s dvojzmenným vyučovaním. Do školy chodil cez les, autobus nepoznal. Počas vojny a Slovenského národného povstania jeho rodnú osadu vypálili a desať dní pred koncom vojny zastrelili 23 mužov a chlapcov z osady. Zachránil sa iba jeden – jeho otec. Miroslav Cipár mal vtedy desať rokov. Ako vyzeralo vyučovanie? Žiaci nemali písanky, len tabuľky, na ktoré písali s griflíkom –  nástrojom na písanie z bridlice. Na každej lavici bol kalamár s atramentom. Zmizík neexistoval, pri písaní ostali machule. Najskôr kreslil na tabuľku. V desiatich rokoch sa rozhodol, že pôjde na inú školu. Na žilinské gymnázium sa viezol s furmanom na rebrinovom voze ťahanom koňom. Ústredné kúrenie vtedy nepoznali, každý žiak musel priniesť ráno do školy okur – drevo na kúrenie.

                  Po maturite na osemročnom gymnáziu študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Túžba po umeleckej dráhe ho napokon zaviedla na Vysokú školu výtvarných umení, kde vyštudoval grafiku.

                  V dielach Miroslava Cipára má významné miesto ilustrátorská tvorba. Ilustroval vyše 350 kníh, jeho kresby poznajú aj čitatelia detských časopisov Včielka, Zornička a Slniečko. Vytvoril vyše tristo logotypov, okrem iných aj logo BIB, ktoré reprezentuje Bienále ilustrácií na celom svete.

                  Za svoju ilustrátorskú tvorbu získal množstvo ocenení. V roku 2019 Cenu Poštovej banky za originálny a mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby. Je autorom loga Poštovej banky, generálneho partnera BIB.

                  Časť svojich bohatých ilustrátorských skúseností odovzdal deťom v tvorivej dielni. Ich úlohou bolo vymyslieť nové logo Poštovej banky. A tak deti počúvali majstra Cipára a kreslili. Farbičky a výkresy vyčarili z ich rúk rôzne podoby loga. A ako si ho predstavujú? V ich kresbách sa prelínal reálny svet s fantazijným: mačiatko, tancujúce dievčatko, veverička, kvietok, jednorožec, kengura, psík, planéta, balóny, dorážačka Harryho Pottera, robotický kvet, superbanka, e-mailová adresa, loď.

                  Ktovie, možno aj toto stretnutie s Miroslavom Cipárom podnieti deti k tomu, aby sa stali ilustrátormi.

                                         MD


      Aj my sme sa stali ilustrátormi - Obrázok 1
     • Pozvánka

     • POZÝVAME VŠETKY DETI NA


      Pozvánka - Obrázok 1

       

         V STREDU 12. 2. 2020 o 14.00 hod. v telocvični 1. stupňa.

       

      Vstupné dobrá nálada a originálna maska.

       

    • Hodina Slovenského jazyka a literatúry v 2.A
     • Hodina Slovenského jazyka a literatúry v 2.A

     • Aj hodina Slovenského jazyka a literatúry môže byť zábavná, pútavá, efektívna a hlavne poučná. Žiaci 2. A triedy to dobre vedia, pretože môžu na vyučovanie nosiť svoj tablet, či mobil. Nie, nehráme sa obyčajné hry! Učíme sa pomocou digitálnych technológií utvrdzovať a prehlbovať nadobudnuté vedomosti a poznatky. Zavedením interaktivity prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania niekoľkonásobne vzrastá záujem žiakov o vyučovanú látku aj v predmetoch, kde sa doposiaľ uplatňovali iba klasické metódy. Je to súčasť moderného vzdelávania a netreba sa báť, že odstránime deťom knihy alebo ich prestaneme učiť písať perom a kresliť farbičkami. Tak to teda nie! Chceme sa však posunúť vo využívaní rôznych metód na vyučovaní a ukázať deťom aj iné možnosti vzdelávania.

      T.L.

    • Oznam - kino
     • Oznam - kino

     • V stredu 29. 1. 2020 o 14.00 hod. kino LUMIÈRE

      film  TROLL Príbeh o chvoste

      vstupné 2,50 € film trvá 90 minút.

     • MIKULÁŠ v Bibiane

     • Poznáte príslovia o anjeloch a čertoch? Ak nie, mohli ste 6. decembra 2019 navštíviť Bibianu. Vypočuli by ste si anjelsko-čertovské prekáračky alebo „hádku“ o tom, kto ich pozná viac. Tento súboj nemal víťaza. Veď posúdiť, ktoré sú krajšie a originálnejšie, bolo veľmi ťažké. Hovorí sa: Dobrý ako anjel. Múdry ako anjel. Pekný ako anjel. Čo je šeptom, to je s čertom. Nemaľuj čerta na stenu. Bojí sa ako čert svätenej vody. Čert tvrdil: My čerti sme najlepší. Anjel povedal: My anjeli sme prítulnejší. Rozhovor anjela s čertom prerušil svojím príchodom Mikuláš. Chvíľu sme naňho síce museli čakať, ale oplatilo sa. Po naliehavom volaní detí nakoniec prišiel aj s veľkým košom. Deti mu zaspievali a za odmenu od neho dostali hodnotné darčeky v originálnej taške Bibiany.

                  A to nie je všetko. Na začiatku privítali deti IV. oddelenia ŠKD (2. B) škriatkovia, ktorí ich sprevádzali po všetkých kútoch Bibiany. Najprv sa deti naučili pieseň pre Mikuláša, upiekli si voňavé medovníky, zhotovili si vianočné pozdravy a pozreli si zaujímavé výstavy. A nakoniec... ale to už viete.

                              MD


      MIKULÁŠ v Bibiane - Obrázok 1
     • Strašilo aj v 2. B

     • Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum aj tento rok zorganizovalo podujatie s jesennou tematikou. Súťaž pre deti od 7 do 11 rokov, ktoré sa neboja tmy, sú hravé a chceli by zažiť tajuplný večer v spoločnosti zvierat, rastlín, pradávnych zabudnutých tvorov a pravekých ľudských pozostatkov (rozumej múmií a kostier), našla svojich priaznivcov aj v IV. oddelení ŠKD (2. B). Stačilo poslať fotografiu prírody na tému Farebná jeseň a autori najzaujímavejších fotografií sa ocitli jednou nohou vo finále. Finálový večer sa pre víťazov uskutočnil 14. novembra 2019. Strašidelní sprievodcovia ich previedli cez všetky úlohy a nástrahy v nočnom múzeu. Jediné, čo deti na tejto ceste potrebovali, boli vedomosti a čelovka.

                  Do súťaže sa zapojilo deväť detí. Fotografie farebnej jesene boli krásne a zaujímavé. Esterka, Nelka, Dominik, Lenka, Jakubko, Maya, Carlottka a Erin sa zmenili na pátračov, ktorí so svojimi strašidlami – zelenou vílou, čarodejnicou, černokňažníkom, Batmanom, hladným strašidlom a inými – úspešne splnili všetky úlohy. Pri pátraní napríklad zistili, že najväčšia ryba, ktorá kedysi žila v Dunaji bola vyza, v Tichej doline vo Vysokých Tatrách sa našli stopy dinosaurov a najstarší zachovaný herbár na Slovensku je herbár mnícha Cypriána z Červeného Kláštora. Aj to, že najväčšia jedlá huba veľkosti futbalovej lopty, ktorá v čerstvom stave vážila 8 kilogramov a teraz ju vystavujú v múzeu, sa nazýva rozpadavec obrovský.

                  Za úspešné zvládnutie úloh v dobrodružnej výprave a prejavy odvahy dostali všetci diplom s titulom Superpátrač. Všetkým sa ušla kopa darčekov – vitoši, peňaženka, magnetky, časopisy, pexeso, kľúčenka, reflexný smajlík...

                                         MD

       

       

     • Súťaž o najkrajšiu európsku známku

     • Asociácia európskych poštových operátorov PostEurop od roku 2002 každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajšiu európsku známku. Témou roka 2019 boli národné vtáky.

                  Na slovenskej známke je krakľa belasá. Je to farebne najatraktívnejší vták, ktorý k nám prilieta z Afriky. Zároveň sa považuje za jedného z najohrozenejších vtáčích druhov u nás. Vydaním poštovej známky Slovenská pošta upozorňuje na stav ohrozenia tohto vtáka na Slovensku.

                  Autorom výtvarného návrhu poštovej známky a obálky prvého dňa s pečiatkou je akademický maliar Rudolf Cigánik. Obrazový motív zachytáva krakľu belasú na konári s mierne rozprestretými krídlami.

                  Krakľa belasá patrí do čeľade krakľovité rovnako ako rybárik riečny alebo včelárik zlatý. Všetky tri vtáky sa vyznačujú nápadnou a neobyčajnou farebnosťou. Krakľa má hrdzavohnedý chrbát a telo a krídla azúrovomodré. Pri dennom svetle odhalí všetky odtiene, ktoré ukrýva vo svojom perí. Lieta a loví rýchlo. Kedysi u nás bežne hniezdila najmä na južnom Slovensku. Z roka na rok jej stavy klesali a dnes je jej pozorovanie na našom území veľkou vzácnosťou. Naše územie opúšťa pre nedostatok potravy a úbytok stromov s dutinami vhodnými na hniezdenie. Môže za to aj lov počas migrácie.

                  Krakľu belasú naposledy pozorovali na našom území v auguste 2018 na lúke Ostrovik v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky pri Sennom.

                  Aj deti IV. oddelenia ŠKD (2. B) hlasovali za slovenskú známku, na ktorej je tento prekrásny vták. Dúfame, že osloví tvorcov súťaže. Veríme, že raz sa na našom území krakľa opäť zabýva a bude sa sem pravidelne vracať.

                                         MD

      Súťaž o najkrajšiu európsku známku - Obrázok 1
    • Prvákov navštívila pani starostka
     • Prvákov navštívila pani starostka

     •      V decembri naši prváci dostali významnú návštevu. Do tried ich prišla pozdraviť starostka Starého Mesta Ing. arch. Zuzana Aufrichtová.

      Pripravila si pre ne krásne darčeky v podobe novučičkých školských pomôcok a porozprávala im o svojom prvom dni v škole a o tom, čo prežíva teraz ako mamina so svojimi deťmi.

      Naši žiaci jej za to porozprávali, čo sa im v škole najviac páči a prekvapili ju tým, čo všetko sa už naučili. Zaspievali, zarecitovali a za venované darčeky nezabudli poďakovať.

       

      A takto sme sa tešili ...

     • Triedne aktívy

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2020
      I. stupeň  o 16.30
      II. stupeň o 17.00
     • Informácie o LVK

     • Vážení rodičia!

      Podmienkou účasti žiaka na lyžiarskom výcviku je odovzdanie tlačiva, ktoré je v prílohe tohto ozanamu. Na tlačive je potrebné mať aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti žiaka.
      Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivo je nutné odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 23.1.2020
      Vyhllásenia LVK 
      Informácie LVK 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482