• Príjmy 2% z daní

    •  Milí rodičia a priatelia školy,

      tu nájdete prehľad o príjme a využití 2 % z dane nášho Združenia rodičov.

     PREHĽAD PRÍJMOV A POUŽITIA 2% Z DANÍ PODĽA KALENDÁRNYCH ROKOV

      

      

      

      

     NÁZOV PRIJÍMATEĽA:

     Združenie rodičov pri ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava

      

      

      

      

      

     ADRESA:

     Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

      

     IČO:

     30869609

      

      

     DIČ

     2022336481

      

      

      

      

      

      

      

     v EUR

     použitie

     zverejnenie v Obchodnom vestníku

     príjem v roku 2009

      

      

     nie

     2% z daní za rok 2008

     2 461,60

      

      

     2 091,02

     modernizácia zariadenia tried školy

      

     370,58

     príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

     príjem v roku 2010

      

      

     č. v. 206/2011 zo dňa 26.10.2011

     2% z daní za rok 2009

     5 123,70

     z toho ZŠ: 3 809,59 EUR a MŠ: 1 314,11 EUR

      

     3 257,78

     modernizácia zariadenia šatní školy

      

     1 176,77

     modernizácia zariadenia tried školy

      

     689,15

     príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

     príjem v roku 2011

      

      

     č.v. 155/2012 zo dňa 13.08.2012

     2% z daní za rok 2010

     7 276,67

     z toho ZŠ: 6 494,09 EUR a MŠ: 782,58 EUR

      

     6 017,38

     modernizácia zariadenia šatní školy

      

     1 259,29

     príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

     príjem v roku 2012

      

      

     č.v. 162/2013 zo dňa 22.08.2013 

     2% z daní za rok 2011

     9 143,17

     z toho ZŠ: 8 126,96 EUR a MŠ: 1 016,21 EUR

      

     7 976,58

     modernizácia výuky v triedach a odborných učebniach (dataprojektory s príslušenstvom)

      

     1 166,59

     príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

     príjem v roku 2013

      

      

     č.v. 137/2014 zo dňa 18.07.2014

     2% z daní za rok 2012

     11 480,53

     z toho ZŠ: 10 104,08 EUR a MŠ: 1 376,45 EUR

      

     6 049,80

     zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)

      

     3 733,05

     modernizácia výuky v triedach (školské tabule a učebné pomôcky)

      

     1 697,68

     modernizácia zariadenia školy (dvere, šatňové skrinky)

     príjem v roku 2014

      

      

     č.v.142/2015 zo dňa 27.07.2015

     2% z daní za rok 2013

     13 068,69

     z toho ZŠ: 11 409,91 EUR a MŠ: 1 658,78 EUR

      

     7 204,62 modernizácia výuky v triedach (učebné pomôcky a zariadenia)
     2 407,07 zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)
     1 867,10 modernizácia zariadenia školy (nábytok do tried a športové potreby do telocvične)
     1 589,90 príspevok na školské kultúrne a športové akcie pre žiakov, súťaže a olympiády

     príjem v roku 2015
     2% z daní za rok 2014

     17 515,51 z toho ZŠ: 15 008,79 EUR a MŠ: 2 506,72 EUR č.v.153/2016 zo dňa 09.08.2016
     7 784,05 modernizácia výuky v triedach (učebné pomôcky a zariadenia)
     5 312,94 modernizácia zariadenia školy (nábytok do tried, úprava tried a športové potreby do telocvične)
     3 264,00 zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)
     1 154,52 príspevok na školské súťaže a akcie školy
        
     príjem v roku 2016
     2% z daní za rok 2015
     13 165,24 z toho: ZŠ: 11 115,82 EUR a MŠ: 2 049,42 EUR  

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482