• Postup:

      1.rodič  vytlačí tlačivo, 

      2 vypíše a prinesie ho na potvrdenie do školy (ak sa úraz stal v škole, škola musi mať zdokumentovaný ZÁZNAM o ÚRAZE),

      3. rodič vyplnené a podpísané tlačivo zanesie alebo pošle poštou na hociktorú pobočku poisťovne GENERALI,

      4. poistovňa komunikuje už len so zákonným zástupcom žiaka.

       POZOR ! NEZABUDNITE UVIESŤ ČÍSLO POISTENIA: 2406457173 Platí od 1.10.2019 ( mení sa vždy v  októbri nasledujúceho roka)

     • Správa ošetrujúceho lekára

      Oznámenie o škode na živote a zdraví

      •  
      •  
      •  
      •  

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482