• Meranie zrakových parametrov

   28.11.2019 13:45

   sa uskutoční 19.11. od 8.30 hod. v priestoroch MŠ. Aby meranie u Vášho dieťatka prebehlo   odovzdajte vo svojej triede, alebo v zbernej triede Motýľov,  informovaný súhlas.  Informovaný_súhlas_Zdravé_oči_už_v_škôlke-1.docx
   Bez vášho súhlasu nemôže meranie  zraku prebehnúť.


   Charakteristika merania:

   • ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
   • meranie je bezbolestné
   • meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa, 
   • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
   • meranie trvá iba niekoľko sekúnd
   • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
   • meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky
   • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára

   Bližšie info nájdete v prílohe: 
   02_Oslovenie_rodičia-meranie_zraku.doc

    

  • Veselé zúbky

   28.11.2019 13:46

   https://www.dentalalarm.sk/img/about-2.pngOsvetový program Dental Alarm naučí Vaše dieťa správne čistiť si zúbky,
   pretože správna prevencia zaistí Vašemu dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

   V dňoch 13., 20., 27.11. a 4.12.. prebehnú v MŠ od 9.00 hod. Dental Alarm školenia (4x) prihlásených detí z tried sovičiek a motýľov o správnej ústnej hygiene.                                           

   Ako prebiehajú školenia?     Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

   Školiteľ prinesie na prvé školenie 2 zubné kefky pre každé dieťa. Jedna je určená na čistenie zubov v škole, druhú si dieťa vezme domov.
   Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok. Každá prednáška trvá 45 minút:

   1.Dentálna hygiena. Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna zubná kefka a prečo. Každé dieťa dostane plastový pohárik, ktorý vyrieši dilemu dospelých: kam odložiť zubné kefky.
   2. Anatómia. Budú pracovať s modelom chrupu. Naučia sa nielen o stavbe zubov, ale pochopia úlohu ďasien, jazyka a pier. 
   3. Patogenita. Dozvedia sa o súvislostich medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa, ako týmto ochoreniam predchádzať.
   4. Výživa. Dozvedia sa čo sú správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia sa, akým potravinám či nápojom sa majú vyhýbať.

                   

    

    

    

    

    

    

  • Bábkové divadlo

   13.11.2019 18:05

   V novembri nás čaká v MŠ divadelné predstavenie z dielne divadla Kotkodák: ,,O lišiakovi Marošovi"
   Kedy?

   V utorok 12.11.2019 o 9.00 hod.
   Tešíme sa
    smiley

  • Šarkaniáda

   31.10.2019 12:26

   Milí Grösslingáči

   Jesennú atmosféru si vychutnáme,  v piatok 8. novembra,
   na školskom dvore, kde si budete môcť vyskúšať svojho “najlietavejšieho” šarkana.
   Čo si máte priniesť? 
   Najlietavejšieho šarkana.

    

  • Deň materských škôl

   27.11.2019 13:59

   4. novembra si pripomíname 190. výročie založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska.
   Jej zakladateľkou bola rodáčka z Bratislavy, uhorská šľachtičná, pedagogička a sociálna pracovníčka grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ Aj my si spoločne pripomenieme okrúhle výročie v pondelok 4.11. veselými tanečno-pohybovými aktivitami. Začíname o 9.00 hodine. 
     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482