• HALLOWEENSKÁ PÁRTY

   HALLOWEENSKÁ PÁRTY

   09.10.2019 21:26

   Milé strašidielka
   Pozývame Vás srdečne na HALLOWEENSKÚ PÁRTY
   Kedy?: v utorok 29. októbra

   Strašiť začneme už od ránadevil

                                                                    Program:

   1. 1. Halloweenská párty
   2. 2. Kúzelník Ivan  o 9.00 hod.  Kúzelník Ivan MS.pdf
   3. 3. Vyhodnotenie súťaže o " Najkrajší jesenný výrobok" 

   Nezabudnite si strašidelnú masku. Prezlečenie na hranie si uložte do skrinky.

   Na posilnenie si prineste malé občerstvenie.

    

  • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK

   SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK

   09.10.2019 20:41

   Milí rodičia

   V čase od 14.10. do 28.10. bude v našej MŠ prebiehať súťaž : „O najkrajší jesenný výrobok“. Preto Vás prosíme, aby ste spolu s vašími deťmi vlastnoručne vyrobili výrobok z jesenných plodov, priniesli ho do MŠ a odovzdali vo svojej triede s menovkou. Vyhodnotenie súťaže bude v rámci halloweenského programu 29.10. (v utorok) v dopoludňajších hodinách.

  • Aj malí môžu pomáhať prírode

   Aj malí môžu pomáhať prírode

   06.10.2019 07:17

   Problémy životného prostredia, či už na lokálnej, alebo aj globálnej úrovni, sa týkajú každého z nás, lebo k nim väčšou či menšou mierou, niekedy vedome, niekedy nevedome, prispievame. V rámci enviromentálnej výchovy a prostredníctvom zážitkového učenia, s využitím interaktívnych učebných pomôcok, pod názvomAj malí môžu pomáhať prírode prebehne 21.10.  v materskej škole stretnutie predškolákov s lektorkou z Daphne (Inštitút aplikovanej ekológie).

     

  • Bábkové divadlo

   30.09.2019 18:16


   https://cloud5.edupage.org/cloud/ifxb3e9d326081ac872_mysky_sa_hraju.jpg?z%3A%2FXeJF9JzQvBGFV%2Bzj6FpvFJMqgTERP5lqrCiPYn9Kq3hg9OyAqY%2F1kaElwJd1vmJPRl5Dn2Y9BCix81Bh%2B%2BIWg%3D%3D
   V stredu  16.10.2019   o 9.00 h   do materskej školy  zavíta  divadlo  Dúha
   s rozprávkou  Myšky sa hrajú.

   Hra je určená deťom materských škôl. Poukazuje na dôležitosť dochvíľnosti a  plnenia  si  svojich povinností. Je interaktívna a komediálna. Zapája deti do zaujimavých činností  myšiek. Na záver obohacuje ponaučením.

    

  • Európsky týždeň športu

   09.10.2019 21:25

   V roku 2015 vyhlásila Európska komisia s cieľom podporovať pohyb a šport  Európsky týždeň športu. Zdravá fyzická aktivita stimuluje rast detí, vedie k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia a taktiež napomáha v boji so stresom. Základným cieľom je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl.

   Kedy?    7. – 11.10.

   yes 11.10. sa uskutoční celoškolská olympiáda, na ktorej sa stretnú deti zo všetkých tried 

   Kde?        v telocvični, na školskom dvore, v MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482