• Deň otvorených dverí pre predškolákov

   23.08.2019 14:08

   Milí predškoláci,

   20.3. (v stredu) si budete môcť prezrieť areál školy, posedieť si v školskej lavici, nahliadnuť do učebníc, stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi, ktorí Vás budú trpezlivo sprevádzať v ďalšom období života.

  • Tešíme sa na knihy a knižnicu

   23.08.2019 14:09

   Ahojte predškoláci,
   19. a 22. marca  o 9.00 hod. nás čaká návšteva knižnice na Karadžičovej ulici.

   Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

  • Depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí

   08.02.2019 15:26


   Vážení rodičia „predškolákov“,


   ponúkame Vám možnosť prihlásiť Vaše dieťa na depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktorá sa uskutoční dňa 19. februára v dopoludňajších hodinách, v rámci denného zamestnania detí, v priestoroch materskej školy.
   Skupinové psychologické vyšetrenie má orientačný charakter. Jeho účelom je podchytiť deti, u ktorých by bolo vhodné uvažovať o odklade školskej dochádzky o 1 rok. Na základe depistáže Vám v prípade potreby navrhnú kompletné bezplatné vyšetrenie školskej spôsobilosti v jarných mesiacoch v CPPPaP Brnianska 47, Bratislava.

   Informovanie rodičov o výsledkoch depistáže prebehne v rovnaký, alebo nasledujúci deň, v popoludňajších hodinách, podľa dohody, opäť v priestoroch MŠ.

   V prípade Vášho záujmu o orientačné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, Vás prosíme o vyplnenie tlačív, ktoré sa nachádzajú u triednych učiteliek MŠ – anamnestický dotazník, informovaný súhlas.

    

  • Karneval

   23.08.2019 14:10   „Hurá je to tu zas, radujú sa všetci,
   opäť prišiel k nám detský karneval.
   Masky rýchlo von, nabok všetky veci,
   dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

   Milí Grösslingáčismiley

   V pondelok 18.2. nezabudnite prísť v  karnevalových maskách.
   Náhradné oblečenie nechajte vo svojej skrinke.
   Zažijete dopoludnie plné  tanca, spevu, hudby, úžasnej zábavy a fotenie.
   Môžete si so sebou priniesť malé občerstvenie a veľkú dobrú náladu.
   Farbami a úsmevom nešetriteyes

  • OTVORENÁ HODINA

   OTVORENÁ HODINA

   06.02.2019 01:27

   pre rodičov detí z TANEČNEJ RYTMIKY  sa uskutoční
   5.2.  (v utorok)  
   Prekladá sa o týždeň z 29.1. kvôli zvýšenej chorobnosti detí.

    I. skupina:  Kačičky + Myšky o 15.30 hod.  
   II. skupina: Sovičky + Motýliky o 16.10 hod.

    

   Tanečná rytmika bude i napriek malému počtu detí v utorok 29.1.    
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482