• Meranie zrakových parametrov

   • 28.11.2019 13:45
   • sa uskutoční 19.11. od 8.30 hod. v priestoroch MŠ. Aby meranie u Vášho dieťatka prebehlo   odovzdajte vo svojej triede, alebo v zbernej triede Motýľov,  informovaný súhlas.  Informovaný_súhlas_Zdravé_oči_už_v_škôlke-1.docx
    Bez vášho súhlasu nemôže meranie  zraku prebehnúť.


    Charakteristika merania:

    • ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
    • meranie je bezbolestné
    • meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa, 
    • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
    • meranie trvá iba niekoľko sekúnd
    • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
    • meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky
    • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára

    Bližšie info nájdete v prílohe: 
    02_Oslovenie_rodičia-meranie_zraku.doc

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482