• Poďakovanie

    •                                    

    • Čo nás čaká v najbližšom období

    •  

      4.11.  Deň materských škôl o 9.00 h  

      8.11.  Šarkaniáda 

     12.11. Divadlo Kodkodák: O lišiakovi Marošovi o 9.00 h

     19.11. Bezplatné meranie zraku detí v MŠ od 8.30 h  Nezabudnite vopred odovzdať informovaný súhlas! 

                                                                        Informovaný_súhlas_Zdravé_oči_už_v_škôlke-1.docx

     13., 20., 27.11. a 4.12. – Dental Alarm školenia (4x) prihlásených detí z tried sovičiek a motýľov o správnej ústnej hygiene od 9.00

     Bližšie informácie: https://zsgrosslingova.edupage.org/a/akcie-ms

      

    • Tanečný krúžok

    • UTOROK -   1. skupina: 14:45 - 15:30 - MOTÝLIKY + SOVY

                           2. skupina: 15:40 - 16:25 - KAČKY + MYŠKY  (dievčatá)                 ZMENA!

     ŠTVRTOK   3. skupina 15:00 - 15:45 MYŠKY  (chlapci)                                          ZMENA

    • Rodičovský  príspevok odsúhlasený na rodičovskom stretnutí dňa 11.9.2019

    • - na celý školský rok v sume 120,- Eur, 

     - polročne v sume 2x 60,- Eur 

     - alebo mesačne 12,- Eur. 

     Pri súrodencoch, ktorí navštevujú rovnakú MŠ, platí výnimka, že druhé dieťa platí iba 60,- Eur ročne, t.j. dokopy dvaja súrodenci zaplatia 180,-  Eur na školský rok.

     IBAN:  SK22 0900 0000 0000 1147 2185 (t.j. rovnaké číslo účtu ako minulý rok: 0011472185/0900), 

     KS (konštantný symbol): 558,

     VS (variabilný symbol): 55555, 

     správa pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a trieda v MŠ

    • Telocvičňa

    • Utorok: Sovy - priniesť si úbor

     Piatok: Motýle - priniesť si úbor

     Pondelok: Myšky - nepotrebujú úbor

    • Záujmové krúžky

    • Všetky záujmové krúžky v našej materskej škole začínajú od 1.októbra 2019

     Bližšie informácie nájdete na stránke: https://zsgrosslingova.edupage.org/a/nase-kruzky

     NEZABUDNITE SA ZAREGISTROVAŤ

     Registrácia dieťaťa na kurz BENIdance – Piškótky 2019/20:smiley

     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzxRuJV4VZ1h-vaSwSLD8pJ9jBbNzz5ZvzIhaWU9q9ZZYrQ/viewform

     Fit Kidssmiley

     https://www.fitkids.sk/prihlaska/

     ORGANIZÁCIA KRÚŽKOV

     Anglický jazyk

     PONDELOK -  1. skupina: 14:45 - 15:15 -  SOVY

                              2. skupina: 15:5 - 15:45 - MOTÝLIKY

                              3. skupina: 15:55 - 16:25 - KAČKY + MYŠKY

      

     Tanečný krúžok „Piškótky“

     UTOROK -   1. skupina: 14:45 - 15:30 - MOTÝLIKY + SOVY

                           2. skupina: 15:40 - 16:25 - KAČKY + MYŠKY  (dievčatá)

     ŠTVRTOK   3. skupina 15:00 - 15:45 MYŠKY  (chlapci)

      

     Kreatívne dielne

     STREDA -  1. skupina: 14:45 - 15:30 - MOTÝLIKY

                        2. skupina: 15:30 - 16:15 - SOVY

      

     Fit Kids

     ŠTVRTOK - 15:00 - 16.00 - MOTÝLIKY + SOVY

      

     Anglický jazyk

     PIATOK -  1. skupina: 14:45 - 15:15 -  SOVY

                      2. skupina: 15:15 - 15:45 - MOTÝLIKY

                      3. skupina: 15:55 - 16:25 - KAČKY + MYŠKY

      

      (Deti z tr. myšiek si budú lektorky AJ a Tanečnej vodiť na krúžky do priestorov hornej MŠ.

      

      

      

    • Kontakty 

    • Vedúca školskej jedálne (ŠJ): +421 2 5296 8417,  zsgrosba.sj@gmail.com

     Kačičky, Motýliky, Sovičky tel.: +421 2 / 52 92 37 50

     Myšky tel.: 0917 934 710

      

      

      

      

    • Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

    • KAČIČKY:        7.30   -  16.00  hod.

     MYŠKY:           7.00   -  17.00  hod.  

     MOTÝLIKY:      6.30   -  17.00  hod.   

     SOVY:              7.30   -  16.30  hod.  

      

     Prevádzka v zbernej triede motýlikov je od 6.30 - 17.00 h. Prevádzka triedy kačičiek  je od 7.30 - 16.00 h.  Prevádzka triedy sovičiek je od 7.30 - 16.30 h.

     V elokovanej triede myšiek sa začína prevádzka od 7.00 a končí o 17.00 h.

      

     V zbernej triede motýlikov sa schádzajú všetky deti ráno od 6.30 - 7.30 h,  vrátane detí z elokovanej triedy myšiek.

      

     V čase od 6.30 h sa deti schádzajú v zbernej triede motýlikov a o 7.30 h sa deti  rozchádzajú do svojich tried. Deti z triedy myšiek o 7.00 h. Deti sa prijímajú do 8.00 h. Po tomto čase sa  vchod z bezpečnostného hľadiská uzamkne.

     Vchod sa pre rodičov znovu otvorí o 15.00 h. Popoludní si môžete deti z triedy kačičiek od 16.00 h vyzdvihnúť v zbernej triede motýlikov a deti z triedy sovičiek z triedy motýlikov od 16.30 h. Sledujte oznamy, ktoré Vás upozornia na zmeny.

    • UPOZORNENIE!

    • Prosíme rodičov, aby neprítomnosť svojho dieťaťa v MŠ odhlasovali  hlavne telefonicky,

     v pracovných dňoch na tel. č.: +421 2 / 52 92 37 50 - deti z hornej MŠ: KAČKY, MOTÝLIKY, SOVY, nie  e-mailom do e-mailu MŠ, pretože  školský e-mail nemusí byť prečítaný ihneď a dieťa nebude  včas odhlásené zo stravy.

      

     Odhlasovať deti z dolnej MŠ, z tr. myšiek, môžete na tel.č.: 0917 934 710

      

     Rodič môže svoje dieťa  odhlásiť  zo  stravy  do 14:00 h  v predchádzajúcom  pracovnom dni,  

     aj priamo u vedúcej ŠJ na tel.č: +421 2/ 5296 8417 

     alebo  e-mailom do školskej jedálne J):  zsgrosba.sj@gmail.com

     V prípade, že dieťa náhle ochorie a rodič ho nestihne včas odhlásiť, môže si prísť v tento deň neodhlásený obed osobne vyzdvihnúť v jedálni MŠ, v čase medzi 11: 30 - 12 : 00 hod.

      
     Ďakujeme za pochopenie.
    • Adaptačný proces

    • Adaptačný proces prebieha jednotlivými fázami, ktoré môžu mať vzhľadom na individualitu dieťaťa rôzne trvanie:

      

     1. Orientačná fáza:

     Dieťa v MŠ:

     • stavia sa do úlohy pozorovateľa
     • spracováva množstvo podnetov a problémov
     • nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi
     • nezaujíma sa o aktivity
     • rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec
     • nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne
     • je uzavreté, zdržanlivé, plačlivé
     • dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať v MŠ

      

     Dieťa doma:

     • prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni
     • je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov
     • túži po kľude, chce si odpočinúť
     • obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ,
     • zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo
     • potrebuje spracovať svoje dojmy a zážitky.

      

      

     Úloha rodiča:

     • ráno po príchode do MŠ sa nelúčte s dieťaťom dlho (pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach)
     • u dieťaťa, ktoré ešte nenavštevovalo žiadne kolektívne zariadenie /jasle, MŠ/, pobyt dieťaťa v novom prostredí MŠ predlžujte postupne /odporúča sa na 4 hod. dopoludnia/
     • po návšteve v MŠ dajte dieťaťu možnosť odpočinku
     • nezaťažujte dieťa náročnými aktivitami (nákupom, prechádzkami, návštevami)
     • zosúlaďte režim dňa v domácnosti s režimom v MŠ (čas vstávania, stolovania,
     • hrania, odpočinku…)
     • neprerušujte pobyt  dieťaťa v MŠ
     • komunikujte s učiteľkami a plne im dôverujte

      

     1. Fáza presadenia sa

      

     Dieťa v MŠ:

     • je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi
     • pokúša sa presadiť v skupine
     • začína viac komunikovať
     • hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi
     • rýchlo sa unaví (pre spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine)
     • snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
     • vyberá si len niektoré jedlá, naďalej málo zje

      

     Dieťa doma:

     • pôsobí nevyrovnane
     • často sa mení jeho nálada
     • pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
     • plače, ak chcú rodičia odísť(aj keď zabezpečuje dozor jeho známa osoba )
     • je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka, odvráva
     • ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať

      

     Úloha rodiča:

      

     • neprerušuje pobyt v MŠ
     • nelúčte sa s dieťaťom dlho
     • nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami, podporte priateľstvá v MŠ
     • (na ihrisku, doma )
     • rešpektujte správanie dieťaťa
     • komunikujte s učiteľkou

      

     1. Fáza ukľudnenia, vyrovnania

      

     Dieťa v MŠ:

     • správanie dieťaťa sa blíži k norme
     • je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa
     • prejavuje deťom svoju náklonnosť
     • zaujíma sa o aktivity iných detí, zapája sa do činností
     • napodobňuje vzory
     • začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené jedlá

     Dieťa doma:

     • dieťa je telesne vyčerpané, rýchlo sa unaví
     • začína rozprávať o zážitkoch a deťoch z MŠ

     Úloha rodiča:

     • neprerušujte pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň
     • podporujte nové priateľstvá v MŠ (doma, na ihrisku, v parku)
     • zaujímajte sa o pekné zážitky, prežité v MŠ
     • predlžujte pobyt dieťa v MŠ aj na popoludnie
     • rešpektujte psychosomatickú záťaž u dieťaťa
     • komunikujte s učiteľkou
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284